Posibilitatea interzicerii beneficiului liberării condiţionate

18 aprilie 2016 Noutati legislative

În ședința din 14 aprilie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de completare a Codului penal, după cum urmează:

– după art.100, se introduce un nou articol, art.100^1, cu denumirea marginală „Interzicerea liberării condiţionate”, cu următorul cuprins:

„Art.100^1 – (1) În cazul condamnării la pedeapsa închisorii pentru o infracţiune săvârşită în stare de recidivă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare, instanţa, prin hotărârea de condamnare, poate interzice posibilitatea liberării condiţionate, ţinând seama de criteriile prevăzute la art.74.

(2) În cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pentru o infracţiune săvârşită în stare de recidivă, instanţa, prin hotărârea de condamnare, ţinând seama de criteriile prevăzute la art.74, poate interzice posibilitatea liberării condiţionate înainte de executarea a 30 de ani de detenţiune.

(3) Este obligatorie prezentarea motivelor care au determinat interzicerea liberării condiţionate.”

Cuvinte cheie: >