Posibilitatea invocării nelegalității unei hotărâri judecătorești în cadrul acțiunii în răspundere civilă delictuală

19 decembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Nelegalitatea hotărârii judecătoreşti poate fi invocată doar în cadrul căilor de atac prescrise de lege şi nu în cadrul unei acţiuni în răspundere civilă delictuală. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 49 din 9 aprilie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >