Posibilitatea revocarii unui act administrativ de autoritatea emitenta dupa ce actul a intrat in circuitul civil

Art.1 alin.6 din Legea nr. 554/2004 reglementează atât principiul revocabilităţii actelor administrative cât şi excepţiile de la acest principiu, stabilind că autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, instanţa se pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor juridice produse de acestea.

Aşadar, dacă actul administrativ a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice, acesta nu mai poate fi revocat de autoritatea emitentă, anularea acestuia putând fi dispusă numai de instanţa de judecată la sesizarea organului emitent. (Tribunalul Galați, Sentinţa civilă nr. 597 din 30.06.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >