Group 1

Postări jignitoare pe Facebook. Proba prejudiciului moral

6 februarie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Judecătoria Târgu-Jiu a apreciat că, în cazul unei acțiuni în răspundere civilă delictuală inițiată ca urmare a unor postări jignitoare pe Facebook, ”partea care solicită acordarea de daune morale este obligată să dovedească producerea prejudiciului, să producă argumente și indicii din care să rezulte in ce măsură drepturile sale personale nepatrimoniale i-au fost afectate.”

Extras din considerentele sentinței:

”Prin cererea dedusă judecății, reclamantul RGI solicită instanței obligarea pârâtului SV la daune morale în cuantum de xxxxx lei , prejudiciu moral adus prin postarea de către cel din urma, in datele de 05,06.02.2018, respectiv 20,24.06. 2018 , pe pagina sa de facebook a unor comentarii în care a folosit la adresa reclamantului expresiile de genul: netrebnic, cioban, distrugător, tâmpit, postând totodată o poza in care acesta apare îmbrăcat cioban și alte poze pe care reclamantul le-a postat pe pagina personală de facebook . Totodată solicită instanței să facă aplicarea dispozițiilor art. 253 alin.3 lit. a și b Cod Civil, susținând ca în acest mod i-a fost adusă atingere dreptului său la onoare, reputație și propria imagine .

Citeste mai mult  Inculpatul poate retracta în fața instanței consimțământul referitor la acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorul

Conform art. 249 C. pr. civ., cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.

Art. 1349 din Codul civil prevede că orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere , prin acțiunile ori inacțiunile sale , drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, la alin. 2 prevăzându-se că cel care încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate , fiind obligat să le repare integral.

În art.1357 sunt prevăzute condițiile răspunderii si anume existența unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, existenta vinovăției și a legăturii de cauzalitate între faptă și prejudiciu , cu mențiunea că autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă.

Aprecierea prejudiciului moral nu se rezumă la determinarea ,, prețului” suferinței fizice și psihice care sunt inestimabile, ci înseamnă aprecierea multilaterală a tuturor consecințelor negative ale prejudiciului și a implicației acestuia pe toate planurile vieții sociale ale persoanei vătămate. Trebuie să se aprecieze ce a pierdut persoana vătămată pe plan fizic, psihic, social, profesional și familial din ceea ce ar însemna o viață normală, liniștită și fericită pentru aceasta în momentul respectiv, dar și în viitor în societatea respectivă.

Citeste mai mult  Aplicabilitatea art. 19 din Legea privind protecția martorilor

Sub acest aspect, partea care solicită acordarea de daune morale este obligată să dovedească producerea prejudiciului, să producă argumente și indicii din care să rezulte in ce măsură drepturile sale personale nepatrimoniale i-au fost afectate.

În cauza dedusă judecăți , instanța consideră că aceste elemente ale răspunderii civile delictuale nu au fost dovedite.

Este adevărat că pârâtul a adus expresii jignitoare reclamantului, între cei doi existând o stare conflictuală legată de desființare scolii din Topești, scoală la care fetița pârâtului este elevă.

Reține instanța însă, că pentru postările pe contul de socializare facebook cu referire la reclamant s-a aplicat petentului SV sancțiunea contravențională a amenzii în cuantum de 500 lei. Aceasta a fost contestată de către petent, iar prin s.c. nr. 4626/29.06.2018 pronunțată de Judecătoria Tg. Jiu în dosar X s-a dispus înlocuirea cu avertisment, reținându-se că petentul se află la prima abatere de acest gen.

Pe de altă parte se apreciază că, reclamantul nu a probat ce anume a pierdut pe plan psihic, social, profesional sau familial din ceea ce ar însemna o viață normală, prin postările efectuate de pârât pe facebook .

Citeste mai mult  Infracțiunea asimilată contrabandei prevăzută de art. 270 alin. (3) din Codul Vamal. Achitare

Având în vedere aceste considerente de fapt și de drept expuse, urmează a fi respinsă acțiunea.” (Judecătoria Târgu-Jiu, Sentința civilă nr. 249 din 17 ianuarie 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > > >