Preeminența sancțiunii excluderii unui asociat faţă de soluția de dizolvare a societății

În cazul în care printr-o cerere reconvenţională se solicită excluderea din societate a asociatului administrator pentru neînţelegerile grave dintre asociaţi, iar instanţa constată săvârșirea de către acesta a unor fapte ilicite, în legătură cu ideea de culpă, sancțiunea societară care se impune este cea prevăzută de art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, și anume excluderea, iar nu dizolvarea societăţii, întrucât faptele pentru care această soluție este reglementată dobândesc caracter special în economia cazurilor pentru care o societate nu mai poate funcționa, dată fiind gravitatea acestora, neînțelegerile grave dintre asociați găsindu-şi răspunsul, în ce privește funcționarea societății, în dispozițiile art. 227 alin. (1) lit. e) expres prevăzute pentru astfel de situații, care nu pot fi asimilate sau adăugate la cazurile de excludere. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1351 din 14 mai 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >