Prescripția dreptului de a cere executarea silită a unui contract de credit. Data de la care începe să curgă termenul de prescripție

9 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a unui contract de credit (3 ani) începe să curgă de la data declarării scadenței anticipate și nu de la data la care expiră termenul de rambursare convenit de părți.

„Potrivit art.711 C.proc.civ., impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare (alin.1).
Conform art. 712 alin. 2 C.p.civ. In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu deca o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintare lui.
Potrivit art. 705 alin. 1 C.p.c. dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, termenul incepand sa curga, potrivit alin. 2 de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. (…)

Citeste mai mult  Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a contractului de garanţie imobiliară

Instanta apreciaza ca in speta supusa dezbaterii termenul de prescriptie incepe sa curga de la data declararii scadentei anticipate a contractului de credit ce face obiectul executarii silite.

Instanta nu poate retine apararea intimatei potrivit careia in cauza nu a existat o declarare anticipate a scadentei, avand in vedere adresa de la dosar din care reiese contrariul.

Intimata a sustinut ca termenul de prescriptie a inceput sa curga de la data la care expira termenul de rambursare convenit de parti.

Din cuprinsul contractului reiese că, în mod convenţional, părţile au stabilit că dacă se constată cazul de culpă, toate obligaţiile debitorului, devin scadente la data declararii scadentei anticipate.

Ca atare, de la data declararii scadentei anticipate s-a născut dreptul la acţiune al creditorului pentru valorificarea obligaţiilor care s-au născut şi au devenit scadente din acest moment.

De asemenea, de la aceeaşi dată s-a născut dreptul de a cere executarea silită a obligaţiilor devenite scadente în baza contractului de credit.

Citeste mai mult  Dovada cheltuielilor de judecată constând în onorariul de avocat

Potrivit art. 6 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în conformitate cu art. 7 din acelaşi decret, prescripţia începe să curgă de la data la care s-a născut dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.
În mod nefondat susţine intimata că dreptul de a cere executarea silită a început să curgă la data care reprezintă ultimul termen de rambursare convenit de parti la momentul incheierii contractului, întrucât convenţia a fost declarata scadenta anticipatşi potrivit clauzei contractuale de la această dată au devenit scadente toate obligaţiile debitorului.

In consecinta, vazand cele expuse mai sus, instanta apreciaza ca imprejurarile invocate de intimata nu sunt intemeiate, astfel incat termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita s-a implinit.” (Judecătoria Buzău, Hotărârea nr. 16/2015, portal.just.ro)

A se vedea și Prescripția dreptului de a cere executarea silită a unei hotărâri judecătorești

Cuvinte cheie: > >