Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită în cazul contractului de împrumut cu garanţie imobiliară

30 octombrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Termenul general de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită este de 3 ani. Acest termen se aplică atât timp cât legea nu prevede un termen special de prescripţie. Termenul de 10 ani este aplicabil titlurilor executorii emise în materia drepturilor reale, indiferent dacă acestea sunt hotărâri judecătoreşti sau alte hotărâri ori înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut cu garanţie imobiliară, respectiv titlul în temeiul căruia a pornit executarea silită contestată, nu îi este aplicabil termenul special de 10 ani prevăzut de art.706 al.1 teza a II a CPC, nefiind vorba de un titlu în materia dreptului real. (Tribunalul Arad, Decizia civilă nr. 414/17.05.2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >