Prescripţia dreptului material la acţiune. Valorificarea dreptului subiectiv prin acţiuni succesive. Efecte

Cererea de obligare a pârâtului la executarea antecontractului prin încheierea unui contract de cesiune şi cererea prin care se solicită pronunţarea hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de contract de cesiune valorifică acelaşi drept: un drept personal al creditorului de a obţine îndeplinirea exactă a promisiunii, iar din această perspectivă este lipsit de relevanţă care este mijlocul procesual la care reclamantul a recurs pentru valorificarea dreptului său (acţiunea de a face – de a încheia contractul ori acţiunea pentru executarea obligaţiei de a face – de pronunţare a unei hotărâri care să semnifice contractul).

Întrucât dreptul material la acţiune nu poate fi disociat de dreptul subiectiv civil valorificat, fiind o componentă a acestuia, dacă în cele două acţiuni succesive (privite ca mijloc) se valorifică acelaşi drept, acestuia i se ataşează o prescripţie unică, stabilită conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958.

Prin urmare, este corectă soluţia instanţei care a statuat că prescripţia dreptului material la acţiunea care are ca obiect executarea obligaţiei pârâtei de a încheia contractul de cesiune prin pronunţarea hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de contract a fost întreruptă prin iniţierea si admiterea demersului judiciar anterior ce a avut ca obiect obligarea pârâtei la încheierea contractului de cesiune, întrucât, potrivit art. 17 alin. (3) din Decretul nr. 167/1958, „în cazul în care prescripţia a fost întreruptă printr-o cerere de chemare în judecată (…), noua prescripţie nu începe să curgă cât timp hotărârea de admitere a cererii nu a rămas definitivă (…)” atunci când prin cele două acţiuni succesive se valorifică acelaşi drept, respectiv dreptul de a obţine executarea în natură a obligaţiei de a face a debitorului. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 552 din 15 martie 2016, www.scj.ro)

Nota : Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva a fost abrogat de Legea nr. 71/2011 la data de 1 octombrie 2011.

Cuvinte cheie: > >