Întreruperea termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale

Potrivit dispozițiilor art. 91 C.proc.fiscală, termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale este de 5 ani și începe să curgă la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală.
Termenul de prescripție de 5 ani nu a fost întrerupt prin emiterea titlului executoriu şi a somaţiei în condiţiile art. 92 alin. 1 lit. a) din OG nr. 92/2003 coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. c) din Decretul nr. 167/1958, aplicabil în cauză, având în vedere că acest titlu executoriu a fost anulat potrivit sentinței civile a Judecătoriei, rămasă definitivă și irevocabilă, astfel că nu mai poate produce niciun efect juridic, așadar nici efectul întrerupător de prescripție.

De altfel, potrivit dispozițiilor art. 91 alin. 1 lit. a) C.proc.fiscală, termenul de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale se întrerupe ”în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune”, iar cazul de întrerupere a termenului de prescripție prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. c) din Decretul nr. 167/1958 – întreruperea prescripției ”printr-un act începător de executare” – are în vedere întreruperea termenului de prescripție a dreptului de cere executarea silită, iar nu întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune, astfel că nu poate fi coroborat cu art. 91 alin. 1 lit. a) C.proc.fiscală care reglementează întreruperea termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale în condiții similare cu întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune, iar nu în condiții similare cu întreruperea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită. (Tribunalul Brașov, Sentința civilă nr. 295/CA/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >