Prescripţia executării pedepsei. Sustragere de la executarea pedepsei închisorii

Atât potrivit dispoziţiilor Codului penal anterior, cât şi potrivit dispoziţiilor noului Cod penal, sustragerea de la executarea pedepsei închisorii, după începerea executării acesteia, face să curgă un nou termen de prescripţie a executării pedepsei închisorii de la data sustragerii.

Noul termen de prescripţie a executării pedepsei închisorii, care începe să curgă de la data sustragerii de la executare, se calculează în raport cu durata pedepsei închisorii aplicată prin hotărârea definitivă de condamnare, iar nu în raport cu restul de pedeapsă rămas neexecutat la data sustragerii de la executare. (ICCJ, Secţia penală, decizia nr. 1346 din 20 octombrie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >