Prescripția răspunderii penale

10 aprilie 2019 Drept Penal

Termenul de prescripție a răspunderii penale nu se întrerupe prin depunerea plângerii prealabile, potrivit Comisiei de soluționare a contestațiilor – Drept penal care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere la INM din 2018 cu privire la următoarea întrebare:

Termenul de prescripție a răspunderii penale:
A) – se întrerupe prin depunerea plângerii prealabile de către victima unei infracțiuni de viol simplu;
B) – nu mai poate fi întrerupt, dacă a fost depășit cu încă o dată de la data săvârșirii faptei de violare de domiciliu;
C) – își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

Răspuns: BC

În motivarea soluției de respingere a contestațiilor formulate, Comisia arată că varianta de răspuns A) nu este corectă întrucât termenul de prescripție a răspunderii penale nu se întrerupe prin depunerea plângerii prealabile. Întreruperile determinate de actele de urmărire penală efectuate în urma depunerii plângerii nu reprezintă un efect direct al plângerii prealabile.

Varianta de răspuns B) este corectă întrucât dacă termenul de prescripție fost depășit cu încă odată, răspunderea penală este înlăturată ca efect al prescripției speciale, astfel că, în cazul actelor de procedură efectuate ulterior acestui moment până la soluționarea cauzei nu se mai poate pune problema unei întreruperi a termenului de prescripție.

Cuvinte cheie: >