Președintele CCR poate dispune ca opiniile separate sau concurente să nu fie publicate

24 iunie 2017 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 477 din 23 iunie 2017 a fost publicată Hotărârea Curții Constituționale din 22 iunie 2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente, hotărâre potrivit căreia opinia separată sau concurentă operează cu repere doctrinare şi jurisprudentiale, obiectivizate în concepte şi noţiuni ştiinţifice iar aprecierile cu caracter sentenţios, ostentativ, provocator sau cu tentă politică, precum şi cele care duc la o asemenea finalitate sunt interzise.

Opinia separată sau concurentă nu poate transgresa dincolo de punctul de vedere al judecătorului pentru a se transforma într-o critică punctuală la adresa deciziei Curţii Constituţionale, neputându-se constitui într-un examen părtinic sau într-o critică făţişă la adresa acesteia, iar prin formulările sale directe sau indirecte, nu poate aduce atingere caracterului general obligatoriu al deciziilor Curţii.

Opinia separată sau concurentă se preda preşedintelui CCR odată cu decizia la care a fost redactată. După discutarea deciziei, preşedintele CCR, în măsura în care constată că există abateri de la regulile stabilite, solicită judecătorului respectiv, prin rezoluţie, refacerea acesteia. În cazul în care judecătorul nu se conformează, preşedintele CCR, prin rezoluţie, dispune că opinia separată sau concurenţă, după caz, să nu se publice în Monitorul Oficial sau pe pagina de internet a Curţii Constituționale şi nici să nu se ataşeze la dosarul cauzei.

Cuvinte cheie: > >