Prevederi stricte privind activitatea de colectare a creanțelor

27 august 2015 Business

Asociaţia de Management al Creanţelor Comerciale – AMCC a elaborat Codul de Conduită pentru companiile specializate în colectarea creanțelor.

Pentru a elimina controversele publicului larg cu privire la procedurile de colectare a creanţelor, reprezentanţii AMCC asigură pe această cale, că toate companiile de colectare a creanţelor membre ale Asociaţiei acţionează respectând prevederile legale în materie, drepturile creditorilor, precum şi drepturile persoanelor fizice sau juridice care se află în incapacitate de plată.

Codul conţine prevederi stricte privind activitatea de colectare, atât în ceea ce priveşte frecvenţa apelurilor către persoanele cu datorii, cât şi în ceea ce priveşte corespondenţa scrisă către aceştia.

Corespondenţa către debitor trebuie trimisă la adresa de domiciliu ori reşedinţa/rezidenţa acestuia, eventual şi/sau la o altă adresă de corespondenţă, în cazul în care este cunoscută (astfel cum acestea au fost furnizate de către debitor sau identificate în baze de date publice sau organizate conform legii), într-un plic sigilat, fără însemnări sau semne pe plic care să indice faptul că scrisoarea se referă la debitul destinatarului.

Citeste mai mult  Răspunderea civilă delictuală a administratorului unei societăţi pentru prejudicierea statului

Apelurile telefonice pot fi efectuate în orice moment şi în orice loc, atât timp cât nu îi vor aduce neplăceri debitorului, respectiv în zilele de lucru, între 8:00 şi 21:00 şi sâmbătă între 9:00 şi 14:00, exceptând situaţiile în care debitorul solicită să fie contactat în alt interval orar.

Frecvenţa convorbirilor telefonice cu debitorul nu trebuie să reprezinte un factor perturbator pentru acesta şi nici să ia forma unei hărţuiri. Numărul maxim de apeluri este de 2 apeluri pe săptămâna cu contact cu debitorul, exceptând cazul în care are loc o negociere activă cu debitorul şi situaţiile în care debitorul solicită să fie contactat în alt interval orar.

Agenţii de colectare pe teren îi pot vizita pe debitori la o oră potrivită, respectiv în zilele de lucru, între orele 8:00 şi 21:00 şi sâmbătă între orele 9:00 şi 14:00 la adresa indicată astfel încât să nu-i provoace neplăceri acestuia, exceptând situaţiile în care debitorul solicită să fie contactat în alt interval orar.

În timpul activităţilor de colectare a creanţelor şi al discuţiilor cu debitorii, aceştia trebuie să prezinte întotdeauna actul de identitate şi împuternicirea emisă de compania de colectare a creanţelor, în baza autorizaţiilor exprese emise de partea contractantă; agenţii de colectare creanţe trebuie să prezinte şi confirmarea de debit semnată de către debitor (dacă există), împuternicirea pentru colectare a creanţelor şi o solicitare de plată anterioară trimisă către debitor.

Citeste mai mult  Simplificarea procesului de înregistrare în registrul comerțului

Dacă la activităţile de colectare a creanţelor iau parte şi alte persoane decât debitorul, iar debitorul doreşte ca agentul de colectare să păstreze discreţia, o astfel de cerere poate fi îndeplinită, cu excepţia cazului în care evaluarea circumstanţelor indică faptul că debitorul încearcă să îl inducă în eroare pe agentul de colectare sau să se sustragă convorbirii.

În timpul desfăşurării activităţii de colectare a creanţelor, companiile de colectare a creanţelor şi persoanele care acţionează în numele acestora nu trebuie să recurgă la metode care să contravină legii sau regulilor de bunăcuviinţă. Se interzic următoarele:

a) Utilizarea forţei, ameninţărilor cu sancţiuni inexistente sau care nu pot fi consecinţă a actelor/faptelor debitorului sau a altor acţiuni care atentează la demnitatea debitorului.

b) Utilizarea unui limbaj vulgar sau a oricăror altor termeni care atentează la demnitatea debitorului; utilizarea unui ton nepoliticos.

c) Utilizarea oricăror altor metode, menite să hărţuiască debitorul.

d) Dezvăluirea informaţiilor despre debit şi despre evoluţia activităţilor de colectare a creanţelor unor terţi neautorizaţi, mai ales membrilor minori ai familiei debitorului.

e) Trimiterea sau utilizarea de documente sau scrisori care să sugereze în mod fals că activităţile sunt efectuate de către o instanţă judecătorească sau instituţie a statului, sau utilizarea informaţiilor caracteristice aparţinând sau fiind concepute pentru astfel de instituţii.

Citeste mai mult  România a devenit membră a UNCITRAL

f) Furnizarea cu intenţie de informaţii false privind debitul, precum a celor legate de caracterul, suma şi situaţia juridică a acestuia.

g) Furnizarea de informaţii false despre situaţia, calificarea, experienţa şi atribuţiile profesionale ale agentului de colectare, cuprinzând în special acţiuni neautorizate, în numele unei alte companii de colectare a creanţelor sau furnizând informaţii neadevărate despre calificarea şi atribuţiile aferente profesiilor juridice.

h) Furnizarea de informaţii neadevărate privind consecinţele nerambursării debitului, printre care arestul sau detenţia.

i) Acceptarea banilor din partea debitorilor de către agentul de colectare fără a emite o chitanţă aferentă.

Cuvinte cheie: > > >