Depășire limită de viteză. Prezumția de nevinovăție vs prezumția de legalitate a procesului verbal de contravenție. Respectarea principiului egalității armelor

„A acorda petentului prezumţia de nevinovăţie în orice împrejurare şi fără nicio limitare ar conduce la consecinţa ca anumite fapte, deşi prezintă pericol social, să nu mai poată fi sancţionate. Or, dacă aceste fapte nu ar mai putea fi sancţionate, s-ar ajunge la suprimarea scopului pentru care ele au fost prevăzute ca atare, textul de lege rămânând lipsit de orice eficienţă şi fără utilitate, întrucât nu s-ar mai putea bucura de aplicabilitate.

Este adevărat că obligaţia de a dovedi săvârşirea faptei imputate petentului incumbă autorităţilor statului, însă respectarea principiilor fundamentale care se desprind din jurisprudenţa Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi care au fost expuse mai sus presupune să nu se ajungă la impunerea unor condiţii exagerate, imposibil de îndeplinit în materie de sarcină a probei.

Conduita pur pasivă a petentului, care invocă generic prezumţia de nevinovăţie, solicitând o atitudine activă exclusiv intimatului, în sensul de a-şi dovedi susţinerile, intră în contradicţie cu principiul egalităţii armelor – care stă la baza oricărui proces echitabil, ceea ce presupune tratarea egală a părţilor, fără ca una dintre ele să fie favorizată în raport cu cealaltă, fiecărei părţi trebuind să i se ofere posibilitatea rezonabilă de a-şi susţine cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie de net dezavantaj în raport cu adversarul, asigurându-se astfel un just echilibru între părţi.

Citeste mai mult  Motivul de revizuire minus petita

Din aceasta perspectivă, instanţa reţine că procesul-verbal de contravenţie, în măsura în care cuprinde constatările personale ale agentului constatator, are forţă probantă prin el însuşi şi poate constitui o dovadă suficientă a vinovăţiei contestatorului. Această observaţie nu echivalează cu negarea prezumţiei de nevinovăţie, ci poate fi considerată o modalitate de „stabilire legală a vinovăţiei” în sensul art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Interpretarea contrară ar putea perturba în mod grav funcţionarea autorităţilor statului, deoarece ar face extrem de dificilă sancţionarea unor fapte antisociale.” (Judecătoria Găești, Sentința civilă nr. 3409/2012, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >