Group 1

Primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă. Individualizarea sancțiunii contravenționale

”Societatea recurentă a fost sancționată contravențional pentru fapta prev. de art. 260 al. 1 lit. g din legea nr. 53/2003 , deoarece la data de 1.05.2012 , zi nelucrătoare prin lege, la magazinul deținut de aceasta a fost găsită la lucru o persoană care desfășura activitate încălcând astfel prevederile art. 139 din legea nr. 53/2003 conform cărora în zilele de sărbătoare legală nu se lucrează, cu amendă de 5.000 lei.

Având în vedere că la locul de muncă a fost găsită o singură persoană care presta activitate într-o zi nelucrătoare și lipsa unor antecedente referitoare la respectarea legislației muncii de către petentă, diminuează pericolul social al faptei, astfel că sancțiunea contravențională a amenzii apare ca disproporționată în raport de toate criteriile de individualizare prevăzute la art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001 și , în speță, pot fi aplicate prevederile art. 5 alin. 2 lit. a și art. 6 alin. 1 rap.la art.7 din OG nr. 2/2001, respectiv sancțiunea avertismentului , sens în care se va dispune înlocuirea din sancțiunea amenzii contravenționale.

Citeste mai mult  Partaj bunuri comune. Masa partajabilă

Față de considerentele expuse, în temeiul art. 312 alin. 2 cod pr civilă, se va admite recursul declarat de petentă în sensul admiterii în parte a plângerii formulate de aceasta și va înlocui sancțiunea amenzii contravenționale cu sancțiunea avertismentului.” (Tribunalul Olt, Decizia nr. 9/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >