Group 1

Principiul continuității completului de judecată

27 iunie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Principiul continuităţii dezbaterilor implică o singură condiţie, și anume ca hotărârea să fie pronunţată de judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei în fond.

Faptul că, pe parcursul rejudecării apelului, s-a desființat completul inițial învestit cu soluționarea cauzei, iar dosarul a fost repartizat ciclic unui alt complet de judecată, care a dispus măsuri cu privire la probatorii, a participat la dezbaterile asupra fondului cauzei și a pronunțat decizia atacată, reprezintă o excepție de la principiul continuității completului de judecată, care nu este de natură să constituie un motiv de nelegalitate a hotărârii pronunţate. (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 689 din 24 martie 2016, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >