Problema caracterului abuziv al clauzei care instituie obligația de plată a onorariului de succes în ipoteza denunțării unilaterale a contractului de asistență juridică

3 august 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Clauza care instituie obligatia de plata a onorariului de succes si in ipoteza denuntarii unilaterale a contractului de asistenta juridica de catre client nu poate fi apreciata ca fiind abuziva.

Prin inserarea acestei clauze, nu se rupe echilibrul contractual, ci, dimpotriva, acesta este asigurat si pentru ipoteza, in care, desi avocatul intentioneaza sa isi execute mandatul, clientul doreste denuntarea unilaterala a contractului, impiedicandu-l pe profesionist sa obtina onorariul de succes.

In lipsa unei astfel de clauze, clientul ar avea posibilitatea de a inceta in mod abuziv contractul, tocmai cu scopul de a evita plata onorariului de succes, inainte de finalizarea procesului, desi o eventuala solutie favorabila care s-ar obtine ar putea fi tocmai rezultatul activitatii desfasurate de avocat in indeplinirea mandatului.

”La data de 03.03.2010, între apelantul-reclamant și apelantul-pârât Cabinet de Avocat „DM”, s-a încheiat contractul de asistență juridică nr. x, având ca obiect „redactare și semnare acte, reprezentare interese client în dosar având ca obiect rezoluțiune antecontract de vânzare cumpărare nr. x”. Onorariul avocatului pentru aceasta prestație a fost stabilit la suma de 5.000 lei, inclusiv T.V.A. (art. 2 contract). Potrivit art.5 contract, s-a stabilit „onorariul de succes de 8% plus T.V.A. din sumele efectiv recuperate. Onorariul se va achita în caz de succes (hotărâre judecătorească favorabilă), indiferent dacă anterior clientul denunță unilateral contractul (înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești)”.

Citeste mai mult  RIL admis vizând suspendarea executării silite

In legatura cu caracterul abuziv al clauzei prevazute de art. 5 teza a II-a din Contractul de Asistență Juridică, in mod corect a retinut prima instanta netemeinicia acestui capat de cerere. (…)

In ce priveste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o clauza, pentru a fi considerata a fi abuziva, in mod corect judecatorul fondului a retinut ca este abuzivă acea clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul și care, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorului, prin înfrângerea cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. (…)

In legatura cu dezechilibrul contractual, acesta presupune alterarea armoniei contractuale, care este dată, în special, de echivalența și reciprocitatea prestațiilor; în analiza echilibrului contractual, avandu-se in vedere elemente, precum conținutul drepturilor sau obligațiilor părților, valoarea la care acestea se raportează, precum și existența clauzelor, prin care nu se acordă aceleași drepturi ambelor părți contractante. (…)

Tribunalul considera ca respectiva clauza nu a creat un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, cata vreme o astfel de clauza era permisa de legislatia in vigoare, la data incheierii contractului, ea avand un caracter clar si inteligibil, profesionistul neavand, conform legislatiei privind protectia consumatorului, obligatia de a explica semnificatia juridica a tuturor termenilor uzitati in cuprinsul contractului de asistenta juridica, apelantul-reclamant avand posibilitatea de a cere lamuriri, precum si de a consulta respectivul contract, urmand a-l semna doar ulterior intelegerii tuturor clauzelor contractuale. (…)

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept. Orele de educaţie fizică efectuate de învăţători sau de profesori pentru învăţământul primar se plătesc separat, cu ora

Tribunalul apreciaza ca, prin clauza contestata, nu s-au incalcat nici prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, formularea clauzei fiind una clara si fara echivoc, pentru intelegerea ei nefiind necesare cunostinte de specialitate din partea consumatorului, contrar sustinerilor acestuia din urma.(…)

Prin inserarea acestei clauze, nu se rupe echilibrul contractual, ci, dimpotriva, acesta este asigurat si pentru ipoteza, in care, desi avocatul intentioneaza sa isi execute mandatul, clientul doreste denuntarea unilaterala a contractului, impiedicandu-l pe profesionist sa obtina onorariul de succes.

In lipsa unei astfel de clauze, clientul ar avea posibilitatea de a inceta in mod abuziv contractul, tocmai cu scopul de a evita plata onorariului de succes, inainte de finalizarea procesului, desi o eventuala solutie favorabila care s-ar obtine ar putea fi tocmai rezultatul activitatii desfasurate de avocat in indeplinirea mandatului.

Astfel, in cazul avut in vedere de clauza contestata, clientul este cel care il impiedica pe avocat sa isi indeplineasca mandatul, retragandu-i mandatul acordat, astfel incat, o astfel de clauza nu poate fi apreciata ca ar crea un dezavantaj in detrimentul consumatorului, asigurand doar o compensatie corecta, in cazul in care acesta si-ar manifesta dorinta de a inceta contractul in mod unilateral.

Citeste mai mult  RIL promovat vizând comisioanele de analiză dosar și de administrare a creditului

In mod evident, in cazul in care ar fi intervenit rezilierea contractului, pentru neexecutarea obligatiei de catre profesionist, consumatorul ar fi putut sa fie scutit atat de plata onorariului fix, cat si a celui de succes, in conditiile in care ar fi probat ca poate fi angajata raspunderea contractuala a avocatului.

Prin urmare, în această situație nu este incident art. l lit. c din Anexa Legii nr. 193/2000, potrivit caruia, este abuzivă clauza care „obligă consumatorul să își îndeplinească obligațiile contractuale, chiar și în situațiile în care comerciantul nu și le-a îndeplinit pe ale sale”.

De asemenea, nu este incidenta nici ipoteza reglementata de art. l lit. j din Anexa Legii nr. 193/2000, potrivit caruia, este abuzivă clauza care „restrânge sau interzice dreptul consumatorului de a rezilia contractul”, cata vreme interdictia de a rezilia contractul nu reiese din cuprinsul clauzei contestate, care prevede exclusiv obligatia clientului de a achita onorariul de succes, in situatia denuntarii unilaterale a contractului.

Prin urmare, nu a fost probata cerinta privind dezechilibrul contractual în detrimentul consumatorului.”(Tribunalul București, Secția a VI-A civilă, Decizia nr. 1490/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >