Problematica marjei de eroare a aparatelor radar

Deși practica judiciară în materie nu este unitară, actualmente, jurisprudența se conturează în sensul aprecierii că eroarea tolerată a aparatelor radar prezintă relevanță doar pentru verificarea metrologică, iar după această verificare, eroarea nu se mai ia în calcul la fiecare viteză înregistrată. Prin urmare, viteza măsurată de aparatul radar, este viteza legală stabilită, fără a se aplica marja de eroare.

Am constatat că în cazul plângerilor formulate împotriva proceselor verbale de contravenție întocmite pentru nerespectarea regimului de viteză, foarte mulți petenți susţin că procesul verbal se impune a fi anulat deoarece aparatele radar prezintă o eroare la măsurători de +/- 4%, (unii dintre aceștia fiind chiar amendați pentru formularea cu rea-credință a plângerii întrucât instanța a considerat că invocarea unui asemenea argument nu înseamnă că plângerea petentului viza apărarea unui drept realmente încălcat, ci a vizat doar specularea unor prevederi legale vizând forma actului în speranţa de a fi desfiinţat actul constatator al contravenţiilor şi astfel a scăpa de sancţiuni).

Prin urmare, am căutat pe portalul instanțelor judecătorești și am găsit următoarele elemente relevante:

I. În cazul contravenţiilor la regimul vitezei  instituite prin OUG nr. 195/2002, la nivelul instanțelor buzoiene s-au  conturat două opinii referitor la eroarea maximă tolerată prevăzută de norma de metrologie, ce s-au materializat şi în soluţiile pronunţate, în sensul că:
– În lipsa unor dispoziţii legale exprese, în cazul vitezei măsurate cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, eroarea maximă tolerată prevăzută de norma de metrologie legală se aplică de agentul constatator la momentul constatării contravenţiei şi încheierii procesului verbal, iar în caz de neconformare de instanţa investită cu soluţionarea plângerii contravenţionale;
– În alte cazuri, viteza afişată de cinemometrul/aparatul radar utilizat reprezintă viteza exactă cu care a circulat autovehiculul surprins în trafic, în condiţiile în care dispozitivul a fost declarat ”admis”, conform buletinului de verificare metrologică emis de Biroul Român de Metrologie Legală .
Avându-se în vedere practica neunitară cu care s-au confruntat instanţele buzoiene, în materie:
Aplicarea erorii maxime tolerate:
Întrucât prin dispoziţiile OUG nr. 195 /2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ale HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 , dar şi ale Normei de Metrologie Legală NML 021-05/2005 nu se stabileşte autoritatea competentă să aplice eroarea maximă tolerată, această obligaţie revine agentului constatator la momentul constatării contravenţiei şi încheierii procesului verbal, iar în caz de neconformare instanţei investite cu soluţionarea plângerii contravenţionale .
În acest sens, comparativ, ca precedent european  adresa … cu care se atestă de către Poliţia Basel – Landschaft (Elveţia) că la o viteză înregistrată cu aparatul radar de 167 km/h pe autostrada A 2/ Talspur/ Tenniken , agentul constatator a dedus marja de eroare de – 7 km/h , luând în calcul viteza de 160 km/h , din care a dedus limita maximă de 120 km/h , reţinând că valoarea cu care s-a depăşit limita de viteză este de 40 km/ h.
Cu prilejul analizei practicii neunitare organizată la nivelul Secţiei Comerciale şi de Contencios Administrativ la data de 22 ianuarie 2010, s-a hotărât unificarea practicii judiciare în materie, în sensul că agentului constatator îi revine obligaţia de a da eficienţă dispoziţiilor normei de metrologie referitoare la eroarea maximă tolerată, la momentul constatării contravenţiei şi încheierii procesului verbal, iar în caz de neconformare, instanţei judecătoreşti investite cu soluţionarea plângerii contravenţionale. (portal.just.ro)

Citeste mai mult  Administrația Județeană a Finanțelor Publice nu poate promova în nume propriu o acțiune în vederea recuperării creanțelor bugetare

Este esential în activitatea agentului, în raport de corecta descriere a faptei, atunci când foloseste mijloace tehnice de constatare a vitezei cu care circula un autovehicul, sa faca aplicarea marjei absolute de eroare prevazuta de pct 3.1.1. lit c din NML 021-05, dat fiind bunul motiv, pe de o parte ca persoana sanctionabila nu are posibilitati tehnice valide de rasturnare a dovezii ca în acel timp, în acel loc, viteza masinii era alta, pe de alta parte, fiind în sarcina agentului ca depozitar al puterii publice executive abilitat sa urmareasca punerea în executare a legii si sa restabileasca ordinea încalcata, sa constate si sa individualizeze sanctiunea în categoriile de sanctiune legala, instanta judecatoreasca având menirea de a verifica daca fapta si sanctiunea sunt legal stabilite ca mod de înfaptuire a justitiei, judecatoria neavând reglementata de lege lata o cale procedurala de schimbare a încadrarii juridice, de punerea a ei în discutie si aplicarea unui alt tip de sanctiune. (Judecătoria Lipova, Sentința civilă nr. 50/2011, portal.just.ro)

II. Am constatat că actualmente, practica judiciară se conturează în sensul aprecierii că eroarea tolerată a aparatelor radar prezintă relevanță doar pentru verificarea metrologică, iar după această verificare, eroarea nu se mai ia în calcul la fiecare viteză înregistrată, fiind deja inclusă în cinemometru.

Redăm mai jos câteva soluții în acest sens:

Citeste mai mult  Avertisment pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor

Cu privire la eroarea tolerată pentru măsurarea vitezei, instanța arată că în general eroarea tolerată este o marjă în care se permite variația rezultatelor măsurătorilor și care există în cadrul oricărui dispozitiv: cântar, ceas, orice alt dispozitiv de măsurare, legiuitorul considerând că un dispozitiv care se încadrează în aceste limite este suficient de exact pentru a fi folosit în scopul pentru care este destinat.
Din momentul în care se eliberează un buletin de verificare metrologică, iar măsurătorile sunt realizate în termenul de valabilitate al acestuia, aparatul este prezumat absolut că afișează viteza corectă până la limita minimă de la care încep erorile măsurate și este prezumat relativ că afișează viteza corectă în cadrul acestei limite, iar nu contrariul, în sensul că s-ar prezuma că afișează o viteză mai mare decât cea reală.
Aceste prezumții ar putea fi răsturnate de exemplu în cazul în care nu ar fi existat verificare metrologică la zi, aparatul radar nu ar fi fost omologat ori petentul ar fi produs alte probe în acest sens, lucru care nu s-a întâmplat
Din acest motiv, având în vedere și prevederile OUG 195/2002, viteza în funcție de care se aplică sancțiunea contravențională este cea constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, prezumându-se că aceasta reprezintă viteza reală. (Judecătoria Sighișoara, Sentința civilă nr. 1139/2014, portal.just.ro)

Odată ce mijlocul tehnic cu care se face înregistrarea este omologat şi verificat metrologic, viteza măsurată de el, este viteza legală stabilită, fără a se aplica nici un fel de marjă de eroare, având în vedere că cinemometrul este prevăzut cu o funcţie de autotestare, activată automat la fiecare punere în funcţiune, astfel  că dereglările sau eventualele defecte sunt imediat sesizate, iar el este oprit. (Judecătoria Călărași, Sentința civilă nr. 2909/17 octombrie 2014, definitivă prin respingerea apelului, portal.just.ro)

În ce priveşte marja de eroare, instanţa reţine că verificarea cerinţelor cuprinse în N.M.L. 021-05 se efectuează numai cu ocazia evaluărilor în vederea acordării aprobărilor de model şi cu ocazia verificărilor metrologice la care sunt supuse periodic cinemometrele, astfel încât aceste cerinţe nu se aplică la utilizare, în funcţionarea propriu-zisă a cinemometrelor, dacă în urma verificării aparatului s-a constatat că acesta funcţionează în limite admise, prin urmare nu se adaugă şi nu scade nimic la măsurarea efectivă. (Judecătoria Dorohoi, Sentința civilă nr. 24/2015, portal.just.ro)

Cu privire la aceste din urmă soluții ale instanțelor care au apreciat că eroarea tolerată a aparatelor radar prezintă relevanță doar pentru verificarea metrologică, unul dintre cititorii noștri, dl. ing. Liviu Lupea-expert tehnic, într-un comentariu la soluția Tribunalului Galați, a precizat că

Citeste mai mult  Infracțiunea de mărturie mincinoasă. Achitare

-toleranţele la vitezele de trafic sunt prezentate în cap. 3.1.1 al NML 021-05. Titlul acestuia ar trebui să fie limpede pentru toţi: „Erori tolerate pentru măsurarea vitezei”. Deci, pentru măsurarea vitezei, nu pentru etalonarea aparaturii.
– toleranţele în cauză sunt exprimate atât în valori absolute, adică km/h, cît şi în %, funcţie de ecarturile de viteze la care se raportează
– toleranţele variază între +/- 1 şi 4 (km/h sau %, ceea ce nu-i tot una!) şi se referă la condiţii de laborator sau de trafic normal, în regim static sau în deplasare (ale cinemometrelor, n.a), după caz .

Cuvinte cheie: >