Problematica privind caracterul de titlu executoriu al contractului de împrumut atestat de avocat, la ÎCCJ

10 octombrie 2019 Drept Civil

Tribunalul Ilfov a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

1. Dacă un contract de împrumut atestat de avocat la 05.05.2013 are sau nu caracter de titlu executoriu, în condițiile în care la nivelul anului 2013, avocații care redactau acte juridice nu erau asimilați funcționarilor, potrivit art. 39 din Legea nr. 51/1995 – în vigoare 2013?

2. Dacă un act atestat de avocat în anul 2013 în condițiile lipsei unui contract de asistență juridică este valabil sau nu, în condițiile în care art. 29 alin. 1 din Legea 51/1995 valabilă în 2013, menționează că avocatul asistă părțile în baza unui contract încheiat în formă scrisă?

În cauza aflată pe rolul Tribunalului Ilfov având ca obiect contestație la executare, contestatoarea a arătat că, în ceea ce privește contractul de împrumut atestat de avocat la data de 07.05.2013,  acesta nu are caracterul unui titlu executoriu, întrucât la nivelul anului 2013, avocații care redactau acte juridice nu erau asimilați funcționarilor, potrivit art. 39 din Legea 51/1995, în vigoare la acel moment.

Avocatul a devenit funcționar la 01 februarie 2014, când art. 39 din Legea 51/1995 a fost modificat, prin intrarea în vigoare la data de 01.02.2014 a Legii 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal prin prevederile art. 51 alin. 2.

Citeste mai mult  Executare silită nelegală. Lipsa calității de titlu executoriu a cererii de credit

Anterior acestei date, art. 39 din Legea 51/1995, prevedea că ”în exercitarea profesiei avocații sunt ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarului public sau altui salariat”, text de lege coroborat cu prevederile Noului Cod de procedură civilă în vigoare din 15 februarie 2013, care prevede la art. 278 că cel care conferă data certă să aibă calitatea de funcționar, avocatul nefiind considerat sau asimilat unui funcționar în anul 2013.

Contractul de împrumut emis de către avocat, înainte de data de 1 februarie 2014, nu avea cum să constituie titlu executoriu, în sensul art. 632 din noul Cod de procedură civilă, conform prevederilor art. 3, alin. J lit. C), ale art. 39 din legea 51/1995, completate cu prevederile art. 92 din Statutul avocatului adoptat prin Hotărârea nr. 64 a Consiliul UNBR, publicată în Monitorul Oficial nr. 898 din 19.12.2011, aceste texte de lege stipulând faptul că avocații pot doar să prezinte actul atestat unui notar în vederea autentificării, dar nu faptul că acesta ar fi autentic (acesta fiind atributul unui notar și nu al unui avocat. Numai după autentificare, actul devine titlu executoriu, însă cu respectarea legii în materia notarilor publici, legea nr. 36/1995).

Citeste mai mult  Contract de asigurare. Refuzul asigurătorului de plată a despăgubirii

În ceea ce problema de dezlegat de la pct. 2, contestatoarea a precizat faptul că, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea 51/1995, avocatul asistă părțile în baza unui contract incheiat în formă scrisă, care dobândește data certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidență, întrucât data certă este dată prin existența unui contract de asistență juridică, contract care nu a fost întocmit în cauza de față și care atrage nulitatea acelui document întocmit fără respectarea condițiilor de formă, situație în care vorbim despre un simplu înscris sub semnătură privată, care nu poate constitui titlu executoriu. În practica judiciară a identificat cauza din dosarul nr. 2313/301/2015 al Judecătoriei Sectorului 3 și decizia nr. 2665A/2015 a Tribunalului București, documente atașate la dosarul cauzei, care au stabilit că un act atestat de avocat nu poate constitui titlu executoriu în condițiile art. 633 C.pr.civ. în vigoare în anul 2013, dar și faptul că avocatul până în 2014 nu avea calitatea de funcționar public, în cauză instanța constatând faptul că actul nu are formă autentică, fapt ce vine în contradicție cu cele susținute de instanța de fond în speța de față.

Citeste mai mult  CCR. Sintagma „în cazul în care convieţuiesc” din cuprinsul prevederilor art.5 lit.c) din Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, neconstituțională

Punctul de vedere al completului de judecată este că, pentru perioada anterioară datei de 1 februarie 2014, contractul de împrumut atestat de avocat nu are caracter de titlu executoriu, întrucât în acea perioada avocații care redactau acte juridice nu erau asimilați funcționarilor, potrivit art. 39 din Legea 51/1995 în forma anterioară datei menționate, precum și ca un act atestat de avocat în anul 2013 în lipsa unui contract de asistență juridică încheiat cu parțile este doar un inscris sub semnătura privată, în condițiile în care art. 29 alin. 1 din Legea 51/1995 în forma în vigoare în 2013, menționează că avocatul asistă părțile în baza unui contract încheiat în formă scrisă.

Termenul de soluționare a sesizării este 17.02.2020.

Cuvinte cheie: > > > > >