Problematica privind interpretarea art. 641 CPC, la ÎCCJ

8 ianuarie 2020 Drept Civil

Tribunalul Brăila a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: ”Dacă dispoziţiile art. 641 C.pr.civ. care prevăd că înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, se aplică şi contractelor de credit care sunt titluri executorii conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 sau cerinţa înscrierii în registrele publice prev. de art. 641 C.pr.civ. se referă strict la înscrisurile sub semnătură privată pentru care un alt act normativ prevede necesitatea înscrierii pentru a dobândi caracter executoriu.”

Punctul de vedere al completului de judecată care a dispus sesizarea ÎCCJ este în sensul că dispozițiile art. 641 C.pr.civ. trebuie interpretate în sensul că cerința înregistrării într-un registru public privește doar acele înscrisuri sub semnătură privată cu privire la care lege prevede în mod expres o astfel de condiție pentru a dobândi caracter executoriu, cum sunt spre exemplu contractele de arendă.

Întrucât în cazul unui contract de credit legea speciala îi recunoaște caracterul de titlu executoriu fără nicio altă cerință suplimentară, nu sunt incidente dispozițiile art. 641 C.pr.civ.

Citeste mai mult  Repunere în termenul de declarare a căii de atac. Obligaţia de actualizare a datelor cu privire la sediul social

Termenul de soluționare a sesizării este 02.03.2020

Cuvinte cheie: > > >