Problematica privind opozabilitatea hotărârii judecătorești pronunțate în materie de coproprietate, la ÎCCJ

7 noiembrie 2019 Drept Civil

Curtea de Apel Suceava a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Interpretarea dispoziţiilor art. 643 alin. (2) Cod civil şi ale art. 435 alin. (2) Cod procedură civilă, în sensul de a lămuri „dacă prevederile art. 643 alin. (2) Cod civil instituie o excepţie de la opozabilitatea hotărârii judecătoreşti, reglementată de art. 435 alin. (2) Cod procedură civilă

Cu privire la chestiunea de drept în discuție, Curtea de Apel Suceava apreciază ca fiind posibile două interpretări:

Într-o primă interpretare, textul prevăzut de art. 643 alin. (2) teza a II-a din Codul civil poate fi înțeles în corelare cu dispozițiile art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă, act normativ adoptat ulterior, prevederi care nu disting cu privire la opozabilitatea hotărârii, vorbind despre oricare terțe persoane, situație în care hotărârea judecătorească potrivnică ar fi opozabilă coindivizarului, aceasta opunându-i-se cu valoarea unui fapt juridic și a unui mijloc de probă, respectiv de prezumție relativă.

Citeste mai mult  Termenul pentru exercitarea dreptului de validare a popririi

În cea de-a doua interpretare, textul prevăzut de art. 643 alin. (2) teza a II-a din Codul civil, poate fi interpretat ca o excepție de la opozabilitatea hotărârii judecătorești, astfel cum este reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă, hotărârea potrivnică nefiind opozabilă în niciun mod coindivizarului. În dosarul pe rolul Curții de Apel Suceava, pârâtul care, în calitate de reclamant, a introdus și câștigat acțiunea în revendicare împotriva altui coproprietar, ar fi pus în situația de a face din nou dovada preferabilității titlului său de proprietate în raport cu titlul de proprietate comun al coindivizarilor, aspect asupra căruia s-a statuat deja printr-o hotărâre judecătorească definitivă anterioară.

Într-o altă ipoteză, coproprietarul care are calitatea de reclamant, ar beneficia de inopozabilitate în cazul în care coindivizarul său a pierdut, anterior, procesul în fața aceluiași pârât, iar acestuia din urmă i s-ar opune atât hotărârile potrivnice, cât și cele favorabile. Sigur, în conformitate cu prevederile de art. 643 alin. (2) teza a II-a din Codul civil, pârâtul are dreptul de a cere instanței de judecată introducerea în cauză a celorlalți coproprietari în calitate de reclamanți, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru chemarea în judecată a altor persoane, însă pasivitatea sa în acest sens, poate avea consecințe, în timp ce pasivitatea coindivizarului reclamant care nu participă în cadrul primei sancțiuni nu este sancționabilă în niciun mod.

Citeste mai mult  Promisiune de vânzare-cumpărare. Înstrăinarea bunului către altă persoană. Analiza bunei-credințe a cumpărătorului

Termenul de soluționare a sesizării este 17.02.2020.

Cuvinte cheie: > > >