Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

În Monitorul Oficial cu numărul 233 din 30 martie 2016 a fost publicat Ordinul Președintelui ANAF nr. 962/2016 din 11 martie 2016 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. 

Potrivit documentului, stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului/plătitorului.
În aplicarea acestei proceduri proceduri, compartimentul de specialitate efectuează următoarele operaţiuni:

1. Înştiinţarea contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative

  • Identificarea contribuabililor/plătitorilor care aveau obligaţia declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cuprinse în vectorul fiscal şi nu şi-au îndeplinit această obligaţie, conform legii
  • Emiterea şi comunicarea înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale
  • Înregistrarea datei comunicării către contribuabili/plătitori a înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale
  • Actualizarea Listei contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative
Citeste mai mult  Senatul a respins propunerea legislativă potrivit căreia timbrul de mediu ar deveni un impozit anual

2. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată

  • După expirarea termenului de 20 de zile de la data comunicării înştiinţărilor privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale, pentru contribuabilii/plătitorii cuprinşi în Lista contribuabililor/plătitorilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, compartimentul de specialitate verifică, pentru fiecare contribuabil/plătitor şi pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie care urmează a fi supus(ă) impunerii din oficiu, existenţa a cel puţin 4 declaraţii fiscale în perioada supusă analizei. Perioada supusă analizei este o perioadă anterioară de 24 de luni de la luna pentru care se efectuează impunerea din oficiu, pentru obligaţiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligaţiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial.

3. Stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată

Ordinul nr. 962/2016 poate fi consultat AICI.

 

Cuvinte cheie: > >