Group 1

Proces verbal de contravenție anulat. Dubiu cu privire la locul înregistrării vitezei de circulație

”În ceea ce privește locul săvârșirii contravenției, în procesul verbal contestat s-a reținut că autoturismul condus de petentă a fost inregistrat de aparatul radar circulând cu viteza menționată pe DN 65, km 105+500 m, pe raza localității Lunca Corbului.

Din adresa Secției de Drumuri Naționale Pitești rezultă că poziția kilometrică 105 +500 m, de pe DN 65, Pitești-Slatina, se află pe raza localității Cerbu.

Având în vedere această informație, susținerile petentei că înregistrarea vitezei și oprirea autoturismului pe care îl conducea s-au realizat în Lunca Corbului, iar nu în localitatea Cerbu, localitate aflată la 10 km distanță, că aparatul radar era amplasat exact la intrarea în localitate, susținerile intimatului că înregistrarea s-a realizat în Lunca Corbului, precum și faptul că nici planșele fotografice nu oferă vreun indiciu asupra înregistrării vitezei într-o localitate, instanța apreciază că se naște un dubiu rezonabil cu privire la locul înregistrării vitezei de circulație, dubiu care îi profită petentei.

Citeste mai mult  Ordinea de soluționare a excepțiilor procesuale

Coroborând toate probele menționate, instanța constată că intimatul nu a reușit să facă dovada că viteza afișată în secvențele fotografice de 104 km/h, este viteza cu care a condus petenta în localitatea Lunca Corbului, mai ales că acesta a contestat cele reținute în procesul verbal în cauză încă de la încheierea acestuia.” (Judecătoria Costești, Sentința civilă nr. 775/2010, rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac)

Soluții de anulare a procesului verbal de contravenție întocmit pentru depășirea limitei de viteză aici și aici.

Cuvinte cheie: > >