Proces verbal de contravenție anulat. Neindicarea kilometrului la care a fost depistată fapta

”Potrivit art. 16 din O.G. nr. 2 / 2001: Procesul – verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; […], indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite […].

Potrivit art. 17 din O.G. nr. 2 / 2001: Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului – verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.

Vazand continutul textului de lege si verificand existenta acestor mentiuni in actul constatator, instanta retine ca, din cuprinsul procesului-verbal, lipseste indicarea locului savarsirii contraventiei in sensul in care lipseste indicarea kilometrului la care a fost depistata fapta, la care a fost amplasat aparatul radar. In lipsa acestei mentiuni, instanta nu poate localiza zona de viteza maxima admisa de lege, de 70 km/h sau de 50 km/h.

Citeste mai mult  Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Reducerea duratei timpului de lucru

Fata de cele expuse anterior, instanța a retinut ca procesul – verbal este lovit de nulitate absoluta. (Judecătoria Brașov, Sentința civilă nr. 3700/2013, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >