Group 1

Proces verbal de contraventie care nu a fost comunicat. Cum poate fi acesta contestat?

Potrivit art. 172 alin. 3 din Codul de procedură fiscală „contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.” Însă, pentru contestarea procesului-verbal de contravenţie este reglementată procedura plângerii contravenţionale prevăzute de OG nr. 2/2001, iar în cazul în care nu s-a formulat această plângere, procesul-verbal constituie titlu executoriu, neputând fi contestat pe calea contestaţiei la executare. În situaţia în care contestatorului nu i s-a comunicat acest proces-verbal de contravenţie, avea la îndemână cererea de repunere în termenul de formulare a plângerii contravenţionale, iar nu contestaţia la executare împotriva acestuia. (Judecatoria Piatra-Neamt, Sentinta nr. 4705/2014)

Cuvinte cheie: > > > >