Group 1

Proces-verbal de contraventie. Mentionarea gresita a datei comiterii contraventiei

Potrivit dispozitiilor art. 17 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata, lipsa mentiunii privind data comiterii contraventiei atrage nulitatea procesului verbal, iar nulitatea se constata si din oficiu.
Raportat la normele legale imperative enuntate anterior, mentionarea gresita a datei echivaleaza cu lipsa acesteia. (Tribunalul Maramures, Decizia civila nr. 1362/2009)

Cuvinte cheie: > >