Procesul obținerii unor acte de la instituțiile publice, simplificat

10 noiembrie 2021 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numarul 1076 din 10 noiembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016, cu un nou articol, art.21, în sensul interzicerii instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

De asemenea, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor solicita entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art.2 alin.(2) si ale art.4 aplicându-se în mod corespunzător.

Citeste mai mult  Guvernul a aprobat constituirea comisiilor pentru insolventa persoanelor fizice

Legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Cuvinte cheie: >