Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

24 octombrie 2014 Noutati legislative

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din data de 22 octombrie 2014 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Prin Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, persoanele fizice pot achiziţiona un singur autoturism.

În sensul ordonanţei de urgenţă, prin autoturism nou – se înţelege autovehiculul – bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, care îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, achiziţionat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi al cărui preţ de achiziţie nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz;

Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

– la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu a mai deţinut în proprietate un autoturism – bun nou;

Citeste mai mult  Metodologia de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate - proiect

– nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;

– nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;

În baza contractului de garantare se înscrie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente creditului garantat acordat în cadrul Programului.

Contractele prin care F.N.G.C.I.M.M. (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii) acordă garanţiile constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Codului civil, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, respectiv instituţia financiar nebancară, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

Cuvinte cheie: > >