Proiectul de lege privind modificarea NCP și NCPP, adoptat de Guvern

15 noiembrie 2017 Noutati legislative

Guvernul a adoptat, în ședința din 15 noiembrie, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală, precum și a altor acte normative, prin care sunt aduse modificări referitoare la modul de aplicare a legii penale mai favorabile, momentul până la care poate interveni împăcarea părţilor în procesul penal, recuzarea procurorilor, definiția infracțiunii continuate, unele dintre infracţiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice, reglementarea cazurilor de nulitate absolută, revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive, reglementarea vizitei intime în cazul persoanelor private de libertate.

Modificări aduse Codului penal

În Codul penal, la capitolul – ”Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice” – este incriminată și fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, neînmatriculat sau neînregistrat sau cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare. De asemenea, conducerea unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Totodată, se propune introducerea unei noi infracțiuni: Consumul de alcool sau de alte substanțe ulterior producerii unui accident de circulație.

Astfel, fapta conducătorului unui vehicul de a consuma alcool sau alte substanțe psihoactive, după producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Dacă persoana aflată în una din situațiile de mai sus efectuează transport public de persoane, transport de substanțe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Citeste mai mult  Contractele de leasing și contractele de credit nu vor mai constitui titluri executorii - propunere legislativă

Nu constituie infracțiune consumul de substanțe psihoactive, după producerea accidentului de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane și până la recoltarea probelor biologice, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.

Modificări aduse Codului de procedură penală

Una dintre modificările aduse NCPP se referă la excepțiile de necompetență.

Astfel, excepția de necompetență materială şi cea de necompetență după calitatea persoanei pot fi ridicate în tot cursul procesului penal, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Excepția de necompetență teritorială poate fi invocată până la începerea cercetării judecătorești.
Excepțiile de necompetență pot fi invocate din oficiu, de către procuror, de către persoana vătămată sau de către părți.

De asemenea, proiectul de lege aduce completări în ceea ce privește informarea persoanelor care au fost supusr unor măsuri de supraveghere tehnică.

Citeste mai mult  Factura emisă pentru căldură și salubrizare constituie titlu executoriu

Astfel, se prevede că, după încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe inculpatul care a fost subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privința sa. De asemenea, procurorul informează și persoanele care au fost supuse unei măsuri de supraveghere tehnică, altele decât cele care au calitatea de inculpat, dacă identitatea acestora este cunoscută, despre respectiva măsura de supraveghere tehnică.

Persoana informată poate face contestație, atât cu privire la legalitatea măsurii de supraveghere tehnică căreia i-a fost supusă, cât și cu privire la legalitatea modalității de punere în executare a mandatului de supraveghere tehnică.

Contestația se soluționează prin încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunța una dintre următoarele soluții:
1. respingerea cererii:
a) când contestația este tardivă;
b) când se apreciază că măsura de supraveghere tehnică a fost dispusă ori confirmată în condițiile legii;
c) când se apreciază că punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică s-a făcut în condițiile legii;
2. admiterea cererii:
a) când se apreciază că măsura de supraveghere tehnică nu a fost dispusă ori confirmată în condițiile legii;
b) când se apreciază că punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică nu s-a făcut în condițiile legii.
Odată cu admiterea contestației se dispune și distrugerea probelor contestate dacă acestea au fost obținute în mod ilegal. Procurorul distruge înregistrările astfel obținute și întocmește un proces-verbal în acest sens, pe care îl atașează dosarului cauzei.

Citeste mai mult  Reguli mai stricte în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă

Totodată, se propune o reglementare distinctă a procedurii recuzării procurorului când aceasta intervine în faza de urmărire penală de cea care intervine în fața judecătorului de drepturi și libertăți, judecătorului de camera preliminară sau a instanței de judecată.

Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justiţiei și are în vedere modificarea şi completarea legislaţiei penale și procesual-penale pentru punerea acesteia în acord cu prevederile Constituției, așa cum au fost acestea interpretate prin treisprezece decizii ale Curţii Constituţionale. Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

Textul proiectului poate fi consultat AICI.

Cuvinte cheie: > > > >