Propunere CSM: Avocații cu 18 ani vechime, numiți în funcții de judecător și procuror prin interviu

2 mai 2017 Noutati legislative

Avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 18 ani, care nu au fost sancţionaţi disciplinar şi nu au avut abateri de la codul deontologic, pot fi numiţi prin interviu în funcţii vacante de judecător sau procuror la judecătoriile sau parchetele care funcţionează pe lângă acestea, este una dintre propunerile CSM privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, comunicate Ministerului Justiţiei la data de 24 aprilie 2017.

Concret, potrivit propunerii CSM, la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, după articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:

”(1) Persoanele care au ocupat minim 10 ani funcţia de judecător sau procuror, care nu au fost sancţionate disciplinar, nu au avut abateri de la codul deontologic, au avut numai calificativul ”foarte bine” la toate evaluările şi și-au încetat activitatea din motive neimputabile, pot fi numite, fără concurs sau examen, în funcţiile vacante de judecător sau procuror, la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat sau la instanţe ori parchete de grad inferior.

(2) Avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 18 ani, care nu au fost sancţionaţi disciplinar şi nu au avut abateri de la codul deontologic, pot fi numiţi în funcţii vacante de judecător sau procuror la judecătoriile sau parchetele care funcţionează pe lângă acestea, stabilite de către Consiliul Superior al Magistraturii.

(3) Nu pot fi numite în funcţiile de judecător sau procuror persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.

(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2). Procedura de verificare a îndeplinirii acestor condiţii se stabileşte prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(5) În vederea numirii în funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) susţin un interviu în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Dacă pentru aceleași posturi există și cereri de transfer ori s-au început procedurile pentru ocuparea acestora prin promovare, se va da prioritate promovărilor sau cererilor de transfer.

(7) Dispoziţiile art. 33 alin. (14) se aplică în mod corespunzător.

(8) O persoană poate fi numită o singură dată în funcţia de judecător sau procuror în condiţiile prezentului articol.”

Cuvinte cheie: > >