Propunere de modificare a competenţei în materia restituirii, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv

5 mai 2017 Noutati legislative

În ședința de joi, 4 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului justiţiei cu propunerea de modificare a art.35 alin.(1) din Legea nr.165/2013, conform solicitării formulate de Curtea de Apel Bucureşti, după cum urmează:

„Deciziile emise cu respectarea prevederilor art.33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află imobilul/ în a cărui circumscripţie domiciliază reclamantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.”

Cuvinte cheie: > >