Group 1

Propunere de modificare a OUG nr. 80/2013 privind taxele de timbru

5 mai 2017 Noutati legislative

În ședința de joi, 4 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului justiţiei cu propunerea de modificare a OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în sensul ca acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Hotărârea vine în urma unui memoriu transmis CSM de către Asociația Victimelor Accidentelor de Circulaţie prin care a propus modificarea art. 29 din OUG nr. 80 /2013 prin introducerea în categoria acțiunilor scutite de la taxa de timbru a celor care au ca obiect valorificarea dreptului la integritate fizică și psihică sau introducerea unui articol distinct în acest act normativ care să prevadă explicit stabilirea unei taxe de timbru asemănătoare celei prevăzute de art. 27.

Cuvinte cheie: >