Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator

27 octombrie 2015 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, propunere prin care se dorește schimbarea integrală a cadrului legislativ privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Inițiativa legislativă propune introducerea unor instituții noi în materia medierii precum mediator public, mediator stagiar, mediator din oficiu, judecător delegat cu atribuții în încuviințarea acordurilor de mediere. Introducerea temenului ”public” conferă mediatorului atribuții extinse și evitarea oricăror confuzii cu profesii care au denumiri similare (mediator sanitar, mediator școlar), prin reglementarea în sarcina acestuia, a întregii game de conflicte în care poate fi incidentă procedura de mediere.

Prin analogie cu profesiile liberale, proiectul reglementează înființarea Institutului Național de Formare Inițială și Continuă a Mediatorilor precum și introducerea conceptului de mediator stagiar.

De asemenea, proiectul de lege dă o forță juridică superioară actelor emise de mediator prin atribuțiile acestuia în darea de dată certă și prin atestarea identității părților, menite să reducă situațiile în care instanța de judecată respinge încuviințarea acordului de mediere ca fiind neconform. Mai mult, nefiind necesare verificări suplimentare, procedura încuviințării acordului de mediere este simplificată și nu presupune prezența personală a părților în fața judecătorului, se precizează în expunerea de motive.

Citeste mai mult  S-a modificat Codul rutier

Pentru încurajarea apelării la procedura de mediere, în proiect se prevede că partea care refuză să dea curs invitației la mediere este obligată să suporte cheltuielile de judecată, indiferent de soluția pronunțată de instanță.

Cuvinte cheie: >