Provocarea ori participarea la scandal în locuri publice. Lipsa elementelor constitutive ale contravenției

Conform 3 pct. 24 din Legea nr. 61/1991, constituie contravenţie provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice.

Evenimentele au avut loc în curtea imobilului, loc care nu constituie loc public.

Contravenţia prevăzută de 3 pct. 24 din Legea nr. 61/1991, reţinută în sarcina petentului, raportat la practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, din prisma gravităţii sancţiunii prevăzute de lege, se încadrează în noţiunea distinctă de „materie penală”.

Întrucât Legea nr. 61/1991 nu conţine o definiţie a locului public, instanţa va reţine definiţia conferită de art. 152 Cod penal [art. 184 NCP -s.n. LL]

Prin raportare la definiţia spaţiului „public”, curtea locuintei nu a constituit un astfel de loc, întrucât nu este un loc în care prin natura sau destinaţia sa este întotdeauna accesibil publicului, curtea locuintei fiind destinată în mod uzual accesului locatarilor sau proprietarilor acesteia.

De asemenea, fapta nu a fost săvârşită cu intenţia să fie auzită şi nici prin mijloace apte de a aduce la cunoştinţa publicului fapta.

Citeste mai mult  Culpa comună în desfacerea căsătoriei

Nefiind întrunite elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 3 pct. 24 din Legea nr. 61/1991, instanţa reţine că în mod greşit a fost reţinută în sarcina petentului săvârşirea acesteia. (Judecătoria Turda, Sentința civilă nr. 48/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >