Group 1

Publicarea pe Facebook a unor expresii jignitoare la adresa unei persoane care nu este concret individualizată

5 martie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Publicarea pe Facebook a unor expresii jignitoare la adresa unei persoane determinate doar generic, fără indicarea numelui şi prenumelui acesteia, nu constituie o atingere adusă dreptului la onoare, reputaţie şi propria imagine, ocrotit de art. 58 din Noul Cod Civil şi demnităţii, ocrotită de art.72 din Noul Cod Civil.

Extras din considerentele sentinței nr. 250/2017 a Judecătoriei Gura Honț:

”Reclamantul… l-a chemat în judecată pe pârâtul.., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să constatate caracterul ilicit al publicaţiei făcută de pârât pe pagina de Facebook din data de ….., publicaţie care se află pe pagina de internet şi în prezent; să fie obligat pârâtul ,potrivit art. 253 al.3 lit. a şi b din noul Cod civil să publice hotărârea pe pagina de Facebook şi să o menţină acolo pentru o perioadă cel puţin egală cu cea în care postarea ilicită a existat pe pagina sa personală de Facebook; să publice pe cheltuiala sa dispozitivul hotărârii într-un ziar de răspândire judeţeană(….)

Din actele si lucrările dosarului instanța retine următoarele:

Citeste mai mult  Obligația conducătorului auto de a avea asupra sa și de a prezenta polițistului rutier asigurarea RCA

La data de ….., pe pagina de Facebook a pârâtului V. N. a fost postat un mesaj care cuprinde mai multe cuvinte jignitoare la adresa unei persoane denumită „primarul nostru” , fără a indica numele şi prenumele acestuia .

În baza art. 248 din noul Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi asupra celor de fond care fac de inutilă, în tot sau în parte, cercetarea în fond a cauzei.

Relativ la excepţia lipsei de obiect, instanţa a constatat următoarele:

După cum am menţionat anterior, mesajul postat pe pagina de Facebook nu face referire la o persoană anume determinată, astfel că nu poate fi vorba de o acţiune de denigrare expresă a reclamantului. Ca urmare, în baza art.32 al.1 lit. c din noul Cod de procedură civilă instanţa a admis excepţia lipsei de obiect şi ca urmare a respins acţiunea ca fiind lipsită de obiect.

Instanţa a constatat că acţiunea este şi neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 1349, 1357, 1358 din noul Cod civil, pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie este necesară îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii: 1) existenţa unui prejudiciu, 2) existenţa unei fapte ilicite, 3) existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, 4) existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul 5) existenţa capacităţii delictuale a celui ce a săvârşit fapta ilicită.

Citeste mai mult  Procedura specială a evacuării. Notificarea ocupantului

Cât priveşte prima condiţie menţionată anterior, instanţa de judecată a reţinut că prin prejudiciu se înţelege efectul negativ suferit de o persoană ca urmare a faptei ilicite săvârşite de o alta persoană, fapta de natura a aduce atingere unui drept subiectiv al victimei prejudiciului. Faţă de cele menţionate mai sus, instanţa a constatat că prin probele administrate nu s-a făcut dovada faptului că reclamantul ar fi suferit vreun prejudiciu în urma publicării mesajului prin atingeri aduse dreptului la onoare, reputaţie şi propria imagine, ocrotit de art. 58 din Noul Cod Civil şi respectarea demnităţii, ocrotită de art.72 din Noul Cod Civil, conform art. 249 din Noul Cod de procedură civilă.

De altfel, după cum am arătat anterior, publicaţia deşi cuprinde expresii jignitoare nu face referire expresă la o persoană concret individualizată.

Relativ la a doua condiţie, instanţa de judecata reţine că prin fapta ilicită se înţelege orice faptă a omului prin care încălcându-se normele dreptului obiectiv sau normele de convieţuire socială ce reprezintă o continuare a prevederilor legale, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv aparţinând unei persoane.

Citeste mai mult  Modificarea unilaterala a dobanzii curente contractuale - clauza abuziva

Instanţa de judecata apreciază ca prin probele administrate în cauză, de asemenea, nu s-a făcut proba îndeplinirii nici a acestei condiţii, fapta ilicită constând în eventuale cuvintele jignitoare la adresa reclamantului,fapt nedovedit, conform art. 249 din Noul Cod de Procedură Civilă.

Ca urmare, în baza art. 1349, 1357, 1358, 1381, 1385, 1386, 1391, art. 58, art. 72 şi art. 74 lit. f din noul Cod civil şi art. 249 din Noul Cod de Procedură Civilă, instanţa a respins acţiunea şi ca neîntemeiată.” (Judecătoria Gura Honț, Sentința civilă nr. 250 din 12 iunie 2017, definitivă prin Decizia nr. 773 din 18 septembrie 2017 a Tribunalului Arad, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >