Group 1

Publicarea pe un site a informaţiilor privitoare la situaţia şcolară a unei persoane. Încălcarea dreptului la viață privată

3 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Informaţiile privitoare la situaţia şcolară (mediile din anii de studii terminali, respectiv facultatea–ani de studii care au o pondere ridicată asupra alegerii sau exercitării unei profesii) a unei persoane intră în noţiunea de viaţă privată.

Prin lansarea informaţiei în spaţiul virtual al internetului, pârâta a făcut posibilă accesarea, vizualizarea datelor personale ale reclamantului de un număr indefinit, dar potenţial foarte mare de alte persoane (public). Prin această faptă, chiar de scurtă durată dacă ar fi fost, pârâta a expus public persoana reclamantului, prin datele sale personale, respectiv situaţia reală şcolară a acestuia pe timpul Facultăţii. 

Fapta pârâtei constituie o ingerinţă în dreptul reclamantului la viaţa sa intimă, privată, iar pârâta nu a invocat şi nu a probat niciun motiv pentru care s-ar justifica această ingerinţă a sa («probarea verităţii» datelor publicate de către pârâtă, neconstituind o justificare a acţiunii ilicite a pârâtei). 

Prin urmare, ingerinţa pârâtei în dreptul reclamantului la viaţa sa privată nu era prevăzută de lege (încălcând chiar dispoziţiile legale aplicabile în această materie), prin urmare nu urmărea un scop legitim şi constituie prin toate acestea o încălcare flagrantă (faptă ilicită) a dreptului reclamantului. (Judecătoria Slobozia, Sentința civilă nr. 1158/2012, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >