Punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat. Condițiile suspendării exercitării dreptului de a conduce

Pentru a se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce sunt necesare:

existenţa unei situaţii premisă – fapta conducătorului de autovehicul să fie urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice – şi

întrunirea cumulativă a două condiţii: instanţa sau procurorul să fi dispus una din soluţiile de neîncepere a urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale; pentru regula de circulaţie încălcată ordonanţa de urgenţă să prevadă suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

”În fapt, la data de 17.01.2014, reclamantul a circulat cu autoturismul VW Passat cu nr. circulaţie …, eliberat de autorităţile din Ungaria, în localitatea Baraolt, unde a fost oprit de organele de poliţie care s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat. După efectuarea cercetărilor, s-a constatat că fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 334 alin. 1 Cp, iar prin Ordonanţa din 25.05.2015 s-a dispus clasarea dosarului în temeiul art. 334 alin . 1 CP, cu referire la art. 315 alin. 1 lit. b C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza II C.proc.pen. Prin adresa nr. 83.340/05.06.2015 reclamantului i s-a adus la cunoştinţă faptul că i s-a suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 90 de zile, iar în această perioadă este obligat a susţine testarea la cunoaşterea regulilor de circulaţie.

Prin cererea înregistrată sub nr. 94.005 din 13.10.2015 , reclamantul a solicitat revocarea măsurii suspendării exercitării dreptului de a conduce. Pârâtul IPJ Covasna a răspuns negativ la această cerere prin adresa nr. 85.345 din 21.10.2015, susţinând că măsura suspendării este legală şi temeinică.

În acest sens, reclamantul s-a adresat instanţei de contencios administrativ solicitând să se constate nulitatea absolută a măsurii tehnico-administrative a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 90 de zile şi obligarea pârâtului la restituirea permisului de conducere.

Citeste mai mult  Înființarea Institutului Național de Administrație

***Condițiile anulării permisului de conducere. Contestație administrativă admisă***

În soluţionarea acţiunii instanţa reţine prevederile art. 103 alin. 1 lit. c din OUG nr. 195/2002 conform cărora „suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce”. Alin 1^1 prevede că în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta.

Din interpretarea literală a acestui articol rezultă că pentru a se dispune suspendarea este necesară existenţa unei situaţii premisă – fapta conducătorului de autovehicul să fie urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice – şi întrunirea cumulativă a două condiţii: instanţa sau procurorul să fi dispus una din soluţiile de neîncepere a urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale; pentru regula de circulaţie încălcată ordonanţa de urgenţă să prevadă suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Aceeaşi interpretare rezultă şi din Decizia Curţii Constituţionale 124/2011 unde se menţionează că „dispoziţiile art. 103 alin. (1) lit. c) şi alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au în vedere ipoteza în care o faptă ce a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, dar pentru săvârşirea căreia procurorul sau instanţa a apreciat, observând incidenţa prevederilor art. 10 din Codul de procedură penală, că nu se impune punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale împotriva învinuitului. Dacă, însă, pe parcursul cercetării penale, se constată că învinuitul a încălcat o regulă de circulaţie pentru nerespectarea căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce, este firesc ca acest comportament să fie sancţionat, în vederea atingerii finalităţii pentru care acest act normativ a fost edictat, şi anume asigurarea desfăşurării în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic”. Se constată astfel că Curtea Constituţională a reţinut necesitatea îndeplinirii acestei condiţii a încălcării unei reguli de circulaţie şi în ipoteza în care fapta a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei, iar apoi s-a dispus o măsură de neurmărire penală.

Citeste mai mult  Reducerea pensiei de întreţinere a minorului stabilită prin convenţie notarială

Pârâta a susţinut că în art. 103 lit. c legiuitorul a reglementat două situaţii distincte, prima situaţie fiind aceea a faptei urmărite ca infracţiune, situaţi în care nu se aplică teza finală a art. 103 lit. c privitoare la necesitatea încălcării unei reguli de circulaţie. A doua situaţie ar fi aceea a accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, doar în această situaţie fiind aplicabilă teza finală anterior menţionată.

Însă, pe de o parte, instanţa reţine că această interpretare nu a fost îmbrăţişată de Curtea Constituţională, cum s-a precizat anterior. Pe de altă parte, din modul de redactare al textului legal, instanţa constată că cele două situaţii sunt menţionate la începutul articolului, după enumerarea lor fiind menţionate condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru dispunerea suspendării : 1) clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei; 2) dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce. Plasarea condiţiilor după enumerarea celor două cazuri duce evident la concluzia că ambele condiţii se aplică ambelor situaţii, neexistând nici un motiv pentru care cea de-a doua condiţie s-ar aplica doar la a doua situaţie/caz, nu şi la prima.

Citeste mai mult  Extrădare pasivă. Condiţia privind gravitatea pedepsei

Revenind la speţă, avem situaţia premisă – fapta conducătorului de autovehicul să fie urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice – iar prima condiţie este îndeplinită, nu însă şi cea de-a doua întrucât pentru infracţiunea prevăzută de art. 85 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 nu este prevăzută suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

În aceste condiţii nu sunt îndeplinite cerinţele legale pentru aplicarea art. 103 alin. 1 lit. c din OUG nr. 195/2002, astfel încât actul administrativ prin care s-a luat această măsură este anulabil pentru considerentele arătate.

***Infracțiunea de conducere a unui vehicul neînmatriculat. Eroarea de fapt. Achitare***

Având în vedere toate considerentele expuse anterior, instanţa constată că acţiunea formulată de reclamantă este întemeiată, motiv pentru care va fi admisă, dispunându-se anularea măsurii tehnico-administrativă a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 90 de zile, comunicată prin adresa nr. 83.340/3.06.2015. Drept urmare, va fi obligat pârâtul la restituirea permisului de conducere către reclamant.” (Tribunalul Covasna, Sentința civilă nr. 159 din 25 februarie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >