Răspunderea disciplinară a judecătorului pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență

20 august 2018 Jurisprudenta

”Potrivit art. 98 alin. (1) teza I din Legea nr. 303/2004, judecătorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, iar respectarea dispoziţiilor de drept substanţial şi procedural, inclusiv a celor privind stabilirea taxelor judiciare de timbru, ca şi a principiului contradictorialităţii şi asigurarea garanţiilor procesuale ale părţilor în această materie reprezintă o îndatorire de serviciu. Ca atare, neîndeplinirea acestei obligaţii poate să atragă răspunderea disciplinară, potrivit regimului disciplinar specific, stabilit prin statutul judecătorilor şi procurorilor, dacă în cauză sunt întrunite condiţiile angajării răspunderii disciplinare.

În ceea ce privește fapta prevăzută de dispozițiile art.99 lit. t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004, „exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă”, din interpretarea dispoziţiilor art. 99^1 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 rezultă că, pentru a se constata săvârşirea abaterii disciplinare, este necesară existenţa unei încălcări, din culpă, a unor norme legale, iar respectiva greşeală trebuie să fie evidentă, să aibă consecinţe grave şi să nu îşi găsească nicio justificare.

Citeste mai mult  Trafic de influență. Autor vs. complice

Or, faptele pârâților judecători, constând în nerespectarea dispoziţiilor procedurale şi a celor speciale vizând taxele judiciare de timbru, relativ la modalitatea de determinare a cuantumului taxei judiciare de timbru şi aplicarea sancţiunii anulării unor cereri deduse judecăţii pentru motivul netimbrării, fără a asigura respectarea garanţiilor procedurale ale părţilor, în condițiile în care au omis să pună în discuția părților, în ședință publică, excepția netimbrării, invocată din oficiu, încălcând astfel principiul contradictorialității și dreptul la apărare al părților, se circumscriu laturii obiective a abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) din Legea nr. 303/2004.

De asemenea, în contextul în care faptele reproșate pârâților judecători constituie încălcări ale normelor de drept, având consecinţe asupra duratei procedurilor judiciare și care aduc atingere drepturilor sau intereselor procesuale ale părţii căreia i-au fost anulate ca insuficient timbrate/netimbrate cererile deduse judecăţii, este îndeplinită și condiția referitoare la caracterul de gravitate.” (Î.C.C.J, Completul de 5 judecători, decizia civilă nr. 30 de la 13 februarie 2017, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >