Răspunderea disciplinară a procurorului pentru utlizarea unor expresii ofensatoare în cuprinsul unui memoriu

11 mai 2018 Jurisprudenta

”Din interpretarea literală, sistematică şi teleologică a dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 161/2003, ale art. 4 din Legea nr. 303/2004 și ale art. 14 și art. 17 Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor rezultă că modelarea statutului disciplinar al magistraţilor, integrat statutului profesional al acestora, implică respectarea obligaţiei de a avea o comportare corectă, demnă şi rezervată, de natură a menţine neştirbit prestigiul justiţiei, responsabilitatea în menţinerea imaginii justiţiei şi a statutului magistratului fiind o îndatorire profesională.

Astfel, fapta pârâtului procuror de a utiliza, în cuprinsul memoriului adresat instanței de judecată și întocmit sub antetul Parchetului în cadrul căruia funcționa, cuvinte şi expresii inadecvate, care defăimează, jignesc și ofensează referitor la calitatea activității și pregătirii profesionale ale avocatului unei părţi – aspecte care excedează atribuţiilor şi competenţelor legale ale procurorului -, intră în sfera de reglementare a dispoziţiilor art. 99 lit. s) din Legea nr. 303/2004.

Consecinţa imediată şi directă a utilizării unei exprimări nepotrivite, cu potenţial ofensator, într-un act judiciar constă în deteriorarea încrederii şi a respectului opiniei publice faţă de funcţia de magistrat, cu consecinţa afectării imaginii şi prestigiului justiţiei, ca sistem şi serviciu public.” (Î.C.C.J, Completul de 5 judecători, decizia civilă nr.274 din 13 noiembrie 2017, www.scj.ro)

În speţă, procurorului i s-a imputat faptul că, în cuprinsul unui memoriu, a utilizat cuvinte şi expresii inadecvate, de exemplu:
– „avocatul foloseşte clişee, expresii plictisitoare, specifice limbajului de lemn uzitat de către unii avocaţi care nu stăpânesc sau pur şi simplu nu cunosc instituţiile de drept penal şi de drept procesual, dar care au , cum se spune în popor”;
– „vă rugăm să respingeţi cererile şi excepţiile formulate de inculpata (…) ca fiind neîntemeiate, dar mai ales absurde”;
– „încercând să-şi mascheze lipsa de pregătire profesională în materie penală şi procesual penală, avocatul inculpatei apelează la anumite <şmecherii dialectice>, cum numeşte Lucian Blaga metodele oculte şi viclene din discursurile politicienilor şi ale avocaţilor în lucrarea  <Pietre pentru templul  meu>;
– „Incompetenţa avocatului (…) în materie penală şi procesual penală”;
– „Apelează la minciuni”;
– „Exprimarea în limbaj de lemn”.

Cuvinte cheie: > >