Răspunderea pentru nelegala ținere a registrelor și evidențelor contabile

31 iulie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

”Fapta inculpatului care în calitate de administrator al _ SRL Reșița, în cursul anului 2013, nu a înregistrat în evidența contabilă operațiuni comerciale cu deșeuri feroase, producând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă totală de 50.589 lei, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005.

Probatoriul administrat în cauză nu a dovedit că inculpatul ar fi fost un simplu interpus în administrarea firmei, nici că nu ar fi săvârșit infracțiunea de evaziune fiscală. Din moment ce la partenerii comerciali ai firmei administrate de __ SRL au fost descoperite facturi și alte dovezi ale raporturilor comerciale dintre firmele în cauză, iar la __ SRL acestea lipseau, înseamnă că ele au fost ascunse, cu scopul de a nu fi evidențiate în contabilitate și a nu fi plătite obligațiile fiscale aferente lor.

Potrivit legislației speciale comerciale, administratorul este de drept răspunzător pentru existența și ținerea regulată a registrelor de evidență primară și contabilă. Dacă acele registre și evidențe nu sunt conforme realității, administratorul este direct responsabil, el fiind ținut a manifesta diligența bunului proprietar în ținerea acelor registre și evidențe. Dacă nu poate proba, și nu poate, o absolută incompetență în administrarea propriilor sale venituri, el răspunde de legalitatea, inclusiv fiscală, a administrării firmei sale. Așadar, incompetența sau decesul contabilei nu absolvă de răspunderea, inclusiv penală, pe administrator, pentru evaziunea fiscală corelată cu nelegala ținere a registrelor și evidențelor contabile.” (Tribunalul Caraș-Severin, Sentința penală nr. 52/11 iulie 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >