Group 1

Răspunsul la plângerea prealabilă nu este act administrativ

Răspunsul la plângerea prealabilă nu reprezintă un act administrativ susceptibil de a fi atacat în contencios administrativ.

”Conform art. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, „(1)Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.”

De asemenea, potrivit art. 2 al. 1 lit. c) din lege, „act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice;”

Art. 8 al. 1 din lege reglementează obiectul acţiunii judiciare, după cum urmează: „(1)Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale.”

Se constată din aceste reglementări că răspunsul la plângerea prealabilă nu reprezintă un act administrativ în sensul legii, susceptibil de a fi atacat în contencios administrativ. Legea nr. 554/2004 conferă persoanei vătămate dreptul de a ataca exclusiv actul administrativ vătămător nu şi răspunsul la plângerea prealabilă formulată împotriva acestuia.

Citeste mai mult  Luare de mită. Activitate exclusă din sfera ilicitului penal

Nu în ultimul rând, se reţine că rolul plângerii prealabile, aşa cum este reglementată de art. 7 din lege, este acela de a da posibilitatea autorităţii publice de a reveni asupra actului vătămător prin revocarea acestuia, răspunsul la această solicitare nefiind dat în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii şi deci nereprezentând un nou act administrativ.” (Tribunalul Constanța, Secția de contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 1313/27 septembrie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >