Ratificarea Acordului între România și SUA pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale

În ședința din 10 iunie, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act). Acordul a fost semnat la București în 28 mai 2015 de ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, și însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Dean Thompson.

Textul Acordului negociat și încheiat între autoritățile române și cele americane este în concordanță cu modelul de Acord FATCA cu reciprocitate, ceea ce implică un schimb reciproc de informații între autoritățile fiscale din cele două state, prin transmiterea informațiilor financiare raportate de instituțiile financiare prin intermediul autorităților fiscale.

Ratificarea acestui Acord va avea următoarele efecte:

– Nu se va aplica impozit cu reținere la sursă în SUA asupra veniturilor obţinute din SUA de către instituțiile financiare din România (ex. dobânzi, dividende etc), iar instituțiile financiare române nu vor fi obligate să rețină impozit asupra anumitor venituri primite de cetățeni sau rezidenți americani care au deschise conturi financiare la astfel de instituţii financiare;
– Simplifică implementarea sistemului de transmitere a informațiilor financiare și reduce din povara administrativă a instituțiilor financiare din România, angajate să efectueze aceste schimburi de informații;
– Crește certitudinea juridică pentru instituțiile financiare din România, iar prin semnarea și, ulterior, ratificarea acestui Acord, acestea vor fi considerate în SUA instituții financiare conforme;
– Instituțiile financiare vor comunica autorităţilor fiscale române informații menţionate în Acord, aferente anului 2014, urmând ca prima raportare a autorităţilor fiscale române către autorităţile fiscale din SUA să se facă în anul 2015, până la data de 30 septembrie;

Cuvinte cheie: >