Ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind extrădarea – proiect

26 iulie 2016 Noutati legislative

Ministerul Justiției a lansat ]n dezbatere publică proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010 și semnat de România la Viena la 20 septembrie 2012.

Al treilea Protocol adițional a fost elaborat ca o consecință a faptului că deși persoanele în cauză consimt la predarea lor în vederea extrădării, într-un număr mare de cazuri, procedura prevăzută de către Convenție este una îndelungată.

Una dintre problemele centrale ale Protocolului a fost de a răspunde dacă în cazul în care o persoană este arestată pe baza unei cereri de arestare provizorie, în conformitate cu dispoziţiile articolului 16, paragraful 2 al Convenției şi consimte la extrădarea sa, mai este nevoie de transmiterea cererii de extrădare şi a documentelor solicitate în conformitate cu articolul 12 al Convenției.

În acest sens, Protocolul stabilește că extrădarea în forma simplificată se poate face pe baza informațiilor incluse într-o cerere de arestare provizorie (completată, dacă este necesar, cu informaţii suplimentare).

Citeste mai mult  Guvernul a aprobat înființarea Avocatului Copilului

Cu toate acestea, Protocolul prevede posibilitatea pentru oricare parte la acesta de a face o declarație privind obligativitatea transmiterii cererii de extrădare şi a documentelor, în tot sau în parte, așa cum sunt menţionate la articolul 12 din Convenție.

De asemenea, consimţământul persoanei solicitate poate fi determinant pentru desfășurarea procedurii de extrădare în statul solicitat, chiar dacă un astfel de consimțământ a fost exprimat după primirea unei cereri de extrădare şi a documentelor justificative prevăzute la articolul 12 din Convenție. Prin urmare, domeniul de aplicare a Protocolului se extinde, de asemenea, şi la această situație.

În ambele cazuri, consimţământul exprimat de către persoana solicitată este fundamental în cadrul procedurii simplificate de extrădare şi trebuie să fie voluntar, conștient şi în deplină cunoștință a consecințelor juridice ale acestuia. Persoana în cauză nu poate fi privată de garanțiile procedurale prevăzute de legislaţia fiecărei părţi, în special accesul la un avocat şi la un interpret.

Este important de remarcat faptul că exprimarea consimțământului nu privează Partea solicitată de posibilitatea de a invoca un motiv de refuz prevăzut în Convenția privind extrădarea. Astfel, în cazurile de extrădare simplificată și în ceea ce privește relația dintre regula specialității și consimțământul persoanei, statul este suveran în aplicarea regulii specialității, astfel cum se găsește reglementată în articolul 14 din Convenție.

Citeste mai mult  Decrete semnate de Președintele României - 2 noiembrie 2015

Totuși, Protocolul permite formularea unei declarații astfel încât părțile să fie informate asupra procedurilor existente în fiecare stat membru.

Raportat la prevederile legii interne în materia extrădării, România va formula o declarație în conformitate cu articolul 5 din Protocol, astfel încât persoana care își exprimă consimțământul la extrădare să își mențină dreptul de a  beneficia de aplicarea regulii specialității iar renunțarea la acest beneficiu să se facă în mod expres și nu automat.

Cuvinte cheie: >