Reclamarea neregulilor întâmpinate de pacienți în spitalele publice

18 februarie 2015 Noutati legislative

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 122 din 17 februarie 2015 a fost publicat Ordinul MS nr. 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice.

Mecanismul de feedback al pacientului în unităţile sanitare publice din sistemul de sănătate românesc reprezintă ansamblul de măsuri şi de proceduri care au drept obiectiv creşterea gradului de încredere a pacienţilor în serviciile medicale oferite în cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor atât de către pacienţi, cât şi de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică petrecute în unitatea sanitară prin intermediul Consiliului de etică.

În vederea îndeplinirii scopului prevăzut, Mecanismul de feedback al pacientului cuprinde următoarele măsuri:
a) înregistrarea opiniilor pacienţilor internaţi privind calitatea serviciilor oferite în cadrul unităţii sanitare, prin completarea directă a Chestionarului de feedback al pacientului;
b) înregistrarea sesizărilor electronice referitoare la calitatea serviciilor oferite şi la integritatea personalului unităţii sanitare în/din cadrul unităţii sanitare, prin completarea formularului de sesizare online;
c) analiza punctelor de vedere şi a sesizărilor primite de la pacienţi de către consiliile de etică din componenţa unităţii sanitare;
d) redactarea de avize de etică şi de hotărâri de către membrii consiliilor de etică şi comunicarea acestora către persoanele care au formulat sesizările şi către instituţiile relevante, după caz;
e) evaluarea gradului de satisfacţie a pacienţilor referitor la calitatea serviciilor oferite în cadrul unităţii sanitare prin intermediul rapoartelor periodice de activitate ale Consiliului de etică;
f) evaluarea gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor şi ale cadrelor medico-sanitare, în cadrul unităţii sanitare, prin intermediul rapoartelor periodice de activitate ale Consiliului de etică;
g) evaluarea calităţii serviciilor medicale şi a gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor şi ale cadrelor medico-sanitare, în cadrul sistemului public de sănătate, prin intermediul rapoartelor periodice întocmite la nivel judeţean de către responsabilii desemnaţi din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi de către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, la nivel naţional.

Citeste mai mult  Noi condiții tehnice de localizare a apelurilor către numărul de urgență 112

Unităţile sanitare din sistemul de sănătate respectă următoarele proceduri:
a) organizează procedura de selecţie a membrilor Consiliului de etică conform prevederilor legale în vigoare;
b) unităţile sanitare pun la dispoziţia pacienţilor chestionarul de evaluare, formularul de sesizare şi asigură publicarea pe site-ul propriu a linkului privind accesul la Formularul de sesizare online a pacienţilor, formular ce va fi disponibil permanent pentru orice persoane interesate;
c) toate chestionarele completate de pacienţi şi toate sesizările primite de către unităţile sanitare sunt înregistrate şi analizate conform atribuţiilor consiliilor de etică prevăzute de legislaţia în vigoare;
d) deciziile şi analizele realizate de consiliile de etică din cadrul unităţilor sanitare sunt raportate la finalul fiecărui semestru/an către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, conform termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Rezultatele obţinute din analiza chestionarelor aplicate în unităţile sanitare şi din raportările consiliilor de etică sunt utilizate pentru aprecierea gradului de satisfacţie a pacienţilor şi pentru evaluarea gradului de respectare a drepturilor acestora conferite de legislaţia în vigoare şi în vederea îmbunătăţirii Mecanismului de feedback al pacientului.

Citeste mai mult  Majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii

Toate unităţile sanitare publice aplică metodologia Mecanismului de feedback al pacientului.

Cuvinte cheie: >