Recuperarea creanțelor constructorului: Cum se înscrie ipoteca legală a constructorului în cartea funciară

19 mai 2021 Drept Civil

Firmele de construcții își pot recupera contravaloarea lucrărilor de construcții în România realizate și neachitate prin demararea procedurilor legale împotriva beneficiarului. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă înscrierea ipotecii legale a contructorului în cartea funciară a dezvoltatorului/beneficiarului. Un avocat specializat în imobiliare și construcții poate face toate demersurile pentru recuperarea datoriilor din lucrările de construcții efectuate în România prin blocarea Cărții Funciare a beneficiarului investiției.

Cadrul legal aplicabil privind ipoteca legală a constructorului

Firmele de construcții au posibilitatea legală de a institui o ipotecă legală asupra imobilului cu privire la care au efectuat lucrări, pentru garantarea contravalorii acestora.

Avocat Radu PavelDe această ipotecă legală nu beneficiază și subantreprenorii, întrucât aceștia nu contractează direct cu proprietarii. Totuși, subantreprenorii beneficiază de o acțiune directă împotriva dezvoltatorului, așa numita acțiune directă a lucrătorilor, prevăzută de art. 1856 Cod Civil. Astfel, cadrul legal existent conferă și subantreprenorilor posibilitatea de a-și recuperarea datoriile din lucrările de construcții efectuate în România.

Înscrierea ipotecii legale a constructorului în cartea funciară

Citeste mai mult  CCR. Dispozițiile privind nulitatea absolută a clauzelor abuzive anterior intrării în vigoare a Legii nr. 72/2013 neconstituționale

Un prim pas care ar trebui efectuat în recuperarea datoriilor din lucrările de construcții efectuate în România este înscrierea ipotecii legale a constructorului în cartea funciară.

Conform Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil arhitecții și antreprenorii vor putea cere, în temeiul înscrisului original doveditor al contractului încheiat cu titularul înscris în cartea funciară, înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrărilor ce s-au obligat să le facă, pentru garantarea prețului acestor lucrări. Actul în baza căruia se face înscrierea ipotecii legale este Contractul de antrepriză (execuție lucrări) încheiat cu beneficiarul investiției, în original. Un avocat specializat în imobiliare și construcții vă poate asista în recuperarea contravalorii lucrărilor de construcții în România și blocarea cărții funciare a beneficiarului până la recuperarea investiției. Suma pentru care se înscrie ipoteca legală este suma maximă arătată în cererea de înscriere.

Efectele înscrierii

Prin înscrierea în cartea funciară a ipotecii:

  • Se asigură opozabilitatea acesteia față de terți.
  • Dacă proprietarul va vinde imobilul unui terț, ipoteca asupra imobilului se va menține.
Citeste mai mult  Stabilirea pensiei de întreținere sub maximul plafonului prevăzut de lege

În concluzie, prin reglementarea dreptului de ipotecă legală al constructorului, legea română oferă protecție antreprenorilor pentru realizarea lucrărilor de construcții în România, în situația în care beneficiarul lucrărilor refuză să plătească prețul aferent acestor lucrări. Pentru a beneficia însă de această protecție, în scopul opozabilității față de terți a ipotecii, sunt necesare efectuarea demersurilor de înregistrare a ipotecii în cartea funciară de către un avocat specializat în imobiliare și construcții.

Cuvinte cheie: > > >