Group 1

Recurs. Critica privind cuantumul cheltuielilor de judecată

3 iulie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Critica referitoare la cuantumul cheltuielilor de judecată excede motivelor legale de casare, întrucât nu constituie o critică care să privească greşita aplicare a legii de drept substanţial, ci constituie o critică care privește exercitarea dreptului de apreciere de către instanţa de apel.

Extras din considerentele deciziei CAB:

”În ce priveşte critica ambelor părţi privitoare la cuantumul şi la posibila reducere a cheltuielilor, Curtea se rezumă să constate că instanţele de fond, exercitându-şi dreptul suveran de apreciere, au apreciat judicios că în raport de valoarea, complexitatea pricinii şi de activitatea desfăşurată în concret de avocatul părţii (fiul acesteia), dispoziţiile art. 451 alin. (2) C.civ., corespunzătoare prevederilor art. 274 alin. (3) C.pr.civ. anterior, sunt incidente şi au redus cheltuielile de la suma de 15.000 lei la suma de 3.000 lei.

Această apreciere scapă cenzurii instanţei de recurs, fiind o chestiune de temeinicie, iar nu de legalitate. În condiţiile în care ambele instanţe de fond s-au raportat în mod corect la criteriile legale şi au realizat o apreciere proprie asupra incidenţei acestora, criticile referitoare la cuantumul concret stabilit exced motivelor legale de casare, întrucât nu constituie critici care privesc greşita aplicare a legii de drept substanţial – singurele care pot fi primite – şi nici critici cu privire la o pretinsă nemotivare (care nu au fost formulate şi nici nu erau incidente în speţă, decizia recurată fiind motivată), ci constituie critici care privesc exercitarea dreptului de apreciere de către instanţa de apel. Această apreciere suverană a instanţei de ultim grad de jurisdicţie în fond nu este însă supusă controlului instanţei de recurs.” (Curtea de Apel București, Secţia a IV-a civilă, decizia civilă nr. 264R din data de 27 martie 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >