Recurs în casație. Aplicarea pedepsei în alte limite decât cele prevăzute de lege

3 februarie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Potrivit dispoziţiilor art. 230 alin. (1) NCP, referitoare la furtul în scop de folosinţă, furtul care are ca obiect un vehicul, săvârşit în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în art. 228 privind infracţiunea de furt sau art. 229 privind infracţiunea de furt calificat, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime.

În cazul furtului în scop de folosinţă, aplicarea unei pedepse care depăşeşte maximul special rezultat prin aplicarea dispoziţiilor art. 230 alin. (1) NCP – maximul special prevăzut în art. 228 sau art. 229 NCP, redus cu o treime -, în condiţiile în care instanţa nu a reţinut incidenţa niciunei cauze de majorare a pedepsei, se încadrează în cazul de recurs în casaţie reglementat în art. 438 alin. (1) pct. 12 NCPP referitor la aplicarea pedepsei în alte limite decât cele prevăzute de lege.

Aplicarea pedepsei accesorii independent de pedeapsa complementară nu poate fi cenzurată pe calea recursului în casaţie, întrucât excede cazurilor de recurs în casaţie prevăzute de lege. (ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 249/RC din 14 octombrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > > > >