Recurs în casație. Schimbarea încadrării juridice a faptei

19 martie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Încadrarea juridică a faptei de violare de domiciliu în dispoziţiile art. 224 alin. (1) C. pen. referitoare la forma de bază a infracţiunii sau în dispoziţiile art. 224 alin. (2) C. pen. referitoare la varianta agravată a acestei infracţiuni nu se include în sfera cazului de recurs în casaţie prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 din noul Cod de procedură penală, întrucât, în cadrul acestui caz de recurs în casaţie, instanţa stabileşte dacă fapta este sau nu este incriminată, neputându-se dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pe calea recursului în casaţie. (ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 250/RC din 14 octombrie 2014,www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >