Recurs. Lipsa semnăturii reprezentantului societăţii recurente

12 ianuarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Cererea de recurs este nulă pentru lipsa semnăturii reprezentantului societăţii recurente în condiţiile în care nu a fost semnată de administratorul acesteia, iar avocatul semnatar al cererii de recurs depune o împuternicire avocaţială din care reiese că, contractul de asistenţă juridică a fost încheiat ulterior depunerii cererii de recurs la instanţă. (Tribunalul Galați, Decizia nr. 747/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >