Recurs și revizuire exercitate concomitent. Condiții și efecte

22 septembrie 2020 Drept Civil

Potrivit dispozițiilor art. 459 alin. (3) C. proc. civ., căile extraordinare de atac pot fi exercitate și concomitent, în condițiile legii. Recursul se judecă cu prioritate.

Formularea unei cereri de revizuire, întemeiată pe art. 509 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., nu poate avea loc înainte ca hotărârile potrivnice să fi rămas definitive, aceasta nu numai pentru că însuși textul acestui articol o impune („dacă există hotărâri definitive potrivnice”), ci și pentru că autoritatea de lucru judecat, pe care ipoteza legală evocată vine să o protejeze, nu este atașată hotărârii judecătorești, decât în mod provizoriu, până la rămânerea ei definitivă, așa cum prevede art. 430 alin. (4) C.proc.civ.

Așa fiind, justa aplicare a normei cuprinse în art. 459 alin. (3) C.proc.civ. nu îngăduie concluzia că decizia instanței de apel ar putea fi, în același timp, atacată atât cu recurs, cât și cu revizuire – pentru că, atât timp cât ea nu a rămas definitivă, condițiile cerute de lege pentru a putea fi promovată cererea de revizuire nu sunt îndeplinite. (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 307 din 5 februarie 2020, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >